W dniach 7-9 października 2009 r. w malowniczo położonej wiosce Gminy Siennica Różana – Baraki odbył się kurs agroturystyczny, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy oraz goście z Krzywego i Fajsławic.

Podczas dwudniowych zajęć omawiane były tematy związane turystyką na obszarach wiejskich, agroturystyką a przepisami o usługach turystycznych, obowiązkami kwaterodawców wiejskich wynikającymi z przepisów prawnych, bezpieczeństwem sanitarnym w kwaterach agroturystycznych, higieną żywienia w kwaterach agroturystycznych, kategoryzacją bazy noclegowej, działalnością agroturystyczną i pozyskiwaniem funduszy unijnych na jej rozpoczęcie i prowadzenie oraz marketingiem w agroturystyce.

WIĘCEJ »

1 kwietnia w Centrum Kultury odbyły się warsztaty kulinarne poświęcone zbliżającym się Świętom Wielkanocnym zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ministerstwa Rolnictwa w Siennicy Różanej. Uczestniczące w nich panie z Kół Gospodyń Wiejskich miały okazję zapoznać się z nowymi przepisami oraz wymienić się własnymi kulinarnymi doświadczeniami. Miały również okazję odwiedzić pracownię gastronomiczną Zespołu Szkół.

WIĘCEJ »