23 kwietnia 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny w Oddziale  Dziecięco – Młodzieżowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Różanej pt. „Okładka mojej ulubionej książki”
Zwycięzców konkursu wytypowała komisja w składzie: Sylwia Kiełbasa, Renata Tywoniuk, Grażyna Zaworska

WIĘCEJ »

II Gminny Konkurs Plastyczny na Wykonanie Pisanki lub Kartki Wielkanocnej został rozstrzygnięty. 30 marca 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Siennicy Różanej uczestnicy konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

WIĘCEJ »

29 marca 2010 r. dzięki wspólnej inicjatywie: Koła Gospodyń Wiejskich w Siennicy Różanej, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Rejowcu i GOKu w Siennicy Różanej zostały przeprowadzone Wielkanocne Warsztaty Kulinarne dla pań z terenu Gminy Siennica Różana.

WIĘCEJ »

Dnia 27 marca 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Różanej przyjął zaproszenie Centrum Handlowego „Panorama” w Krasnymstawie i zorganizował stoisko promujące rękodzieło artystyczne z Gminy Siennica Różana.

 

WIĘCEJ »