Siennica Różana 23 maja 2010 r. gościła Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Zespół, świętując jubileusz 50-lecia istnienia, nie mógł nie odwiedzić rodzinnej miejscowości swojego założyciela – Józefa Dzika.

WIĘCEJ »

20 maja 2010 r. w Tarnogorze z okazji Dnia pracownika i działacza kultury ogłoszone zostały wyniki powiatowego konkursu „Kultura 2010”. Jest nam niezwykle miło poinformować, że tegorocznym zwycięzcą w kategorii Animator kultury została Pani Irena Zaraza – Sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, inicjatorka i opiekun Teatru Pokoleń oraz współrealizatorka licznych inicjatyw kulturalnych, wśród których można wymienić cykl imprez „Z Rejem do Siennicy”, Wakacyjną Akademię Reportarzu im. Ryszarda Kapuścińskiego, spotkania autorskie i wiele innych.

WIĘCEJ »

2 maja 2010 r. gmina Siennica Różana świętowała z aż trzech powodów, a były nimi oddanie do użytku nowowybudowanego kompleksu boisk Orlik 2012, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz Dzień Strażaka.

WIĘCEJ »