Promocja 34 numeru „Ziarna”

Tradycja wydawania Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno” w Siennicy Różanej, a właściwie wówczas w Woli Siennickiej, sięga roku 1982 i do roku 1990 ukazały się 33 numery. Wówczas „Ziarno” liczyło zazwyczaj 4 pisane na maszynie strony, które zazwyczaj powielane były offsetowo, ale czasami również przepisywane przez kalkę na maszynie. Numer 34 „Ziarna” ukazał się dopiero 19 marca 2013 r. i z tej właśnie okazji odbyła się jego promocja w Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Odrodzone „Ziarno” choć w odmiennej formie – dziś liczy 60 stron, w tym 20 kolorowych – wciąż porusza te same tematy – najważniejsze wydarzenia z życia gminy, prezentuje dokonania lokalnych twórców, odkurza lokalną tradycje i historię.

Spotkanie, podobnie jak najnowszy numer „Ziarna” w znaczniej mierze skupiało się na dokonaniach artystycznych i społecznych mieszkańców Borunia. Dlatego też towarzyszył mu wernisaż pasteli Tomasza Maćkiewicza a swoje umiejętności wokalne zaprezentował zespół śpiewaczy „Wrzos” z Borunia. Całości zaś dopełniły specjały boruńskiej kuchni – pierogi z kapusta i grzybami, domowe sery i chleb, torty, ciasta i nalewki.

Redaktor naczelny zarówno „historycznego” jak i obecnego „Ziarna” – Andrzej David Misiura – prezentując wydanie przedstawił członków redakcji a także najważniejsze artykuły i ich autorów, którzy mieli okazję powiedzieć kilka słów o okolicznościach powstawania tekstów.

Wójt gminy Leszek Proskura przekazał na ręce sołtys Borunia pani Grażyny Kielech list gratulacyjny dla mieszkańców, którzy tak licznie realizują się w różnych aktywnościach artystycznych. Wyrażając zadowolenie z reaktywacji czasopisma wójt zapewnił o swoim poparciu dla inicjatywy.

Na uczestników spotkania czekała jeszcze jedna atrakcja – rozlosowane zostały prace plastyczne twórców z Borunia: Tomasza Maćkiewicza, Jolanty Czwalik, Henryka Koniuszewskiego i Anny Humin, którzy osobiście wręczyli swoje dzieła zwycięzcom.

Tomasza Maćkiewicza zna wiele osób nie tylko w miejscu swojego zamieszkania jakim jest Boruń w gminie Siennica Różana, ale i w sąsiednim Kraśniczynie, gdzie pracuje jako policjant dzielnicowy. Mieszkańcy obu gmin mówią o nim zawsze z sympatią, a przecież niełatwo w takim zwodzie zasłużyć na tak powszechne zaufanie.

WIĘCEJ »

Powołany w ubiegłym roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej pracuje pełną parą. Opiekunka z ramienia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej Krystyna Skóra, która pełni funkcję sekretarza gminy niestrudzenie koordynuje pracę i czuwa nad organizacją kolejnych wykładów. Frekwencja zwykle jest imponująca. Ma w tym też swój udział Gminny Ośrodek Kultury, który nigdy nie odmawia oczekiwanej pomocy.

WIĘCEJ »

Logo sejmiku, to graficzna wycinanka, która przedstawia piejącego kogucika i teatralną maskę. Na krawędzi stylizowanego pióra zamieszczony został delikatny napis „Tarnogród Stolica Teatrów Wiejskich”. Takie hasło o czymś świadczy.

WIĘCEJ »

Lublinianie już po raz drugi mieli okazję podziwiać Teatr Pokoleń. Tym razem sienniccy aktorzy wystąpili ze sztuką „W Baraniej Głowie”. W czwartkowy wieczór 31 stycznia 2013 roku górna sala Kawiarni Chmielewskiego przy Krakowskim Przedmieściu wypełniła się po brzegi. Pani Hanna Olszewska niestrudzona animatorka spotkań z przedstawicielami świata artystycznego, postanowiła zaprezentować najnowszą inscenizację siennickiego teatru.

WIĘCEJ »