Centrum Kultury w Siennicy Różanej ogłasza

X Konkurs Poetycki „Ziarno”

Oceniane będą zestawy składające się tylko z trzech wierszy nigdzie nie publikowanych, które należy nadesłać w trzech egzemplarzach. Wiersze powinny być podpisane godłem (pseudonimem), natomiast w oddzielnej kopercie prosimy zamieścić dane o autorze w tym adres i nr telefonu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierwszeństwa nieodpłatnego druku i upowszechniania nadesłanych prac w Czasopiśmie Społeczno-Kulturalnym „Ziarno” oraz innych materiałach i wydawnictwach pokonkursowych. Oddzielnie nagrodzony zostanie wiersz tematycznie związany z Siennicą Różaną. Prace prosimy nasyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 22-304 Siennica Różana z dopiskiem „Ziarno”  do 31 lipca 2013 roku. O rozstrzygnięciu powiadomimy oddzielnym komunikatem.

MŁODZI STRAŻACY NAD ZALEWEM W KOZIEŃCU

W niedzielę 21 lipca 2013 roku zalew w Kozieńcu gościł młodzież, która zdobywała szlify dzielnego strażaka. W zawodach wzięły udział drużyny z Surhowa i Maciejowa reprezentujące dwie zaprzyjaźnione gminy: Kraśniczyn i Siennicę Różaną.

IMG_5501

WIĘCEJ »

PIERWSZA NAGRODA DLA ŻDŻANNEGO

XIII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” okazała się szczęśliwa dla przewodniczącej KGW w Żdżannem Wiesławy Popik, która otrzymała I nagrodę za pyszną pieczoną kaszankę. Konkurs odbył się 14 lipca na terenach fortecznych Twierdzy Zamość a jego organizatorem był Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Dyplom W.Popik - Kopia WIĘCEJ »

Opublikowano w: Wydarzenia, 16-07-2013

W

itamy ponownie na stronie Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Po długiej awarii mamy możliwość wznowić  działalność, tym razem już z własnego adresu https://kulturasiennica.pl/  Udało się uratować większość archiwalnych wpisów. Pozostał m.in. dawny układ strony z czerwoną winietą naszego czasopisma „Ziarno” pełniącą rolę zakładki, pod którą można przeglądać archiwalne numery. Zapraszamy.

Opublikowano w: Ogłoszenia, 12-07-2013

Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Różanej

Ogłasza ofertę na druk książki „Dzieje siennickiego teatru”.
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej uwzględniając następujące oczekiwania:
format – B5, objętość 92 strony, kolorowe ilustracje, papier kredowy, twarda oprawa,

nakład 500 egz.

Oferty prosimy przesyłać tradycyjnie, lub drogą mailową na adres:

Gminny Ośrodek Kultury, 22-304 Siennica Różana 258, do dnia 16 lipca 2013 roku.

NADANIE GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IMIENIA RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO

Na tydzień Siennica Różana już po raz piąty stała się polską stolicą reportażu, a to za sprawą Wakacyjnej Akademii Reportażu noszącej z dumą imię mistrza tego gatunku literackiego – Ryszarda Kapuścińskiego. Inauguracja tegorocznej edycji odbyła się w Gminnym Centrum Kultury 7 lipca 2013 r.

WIĘCEJ »

ZIARNO SYPNĘŁO PO RAZ DRUGI

Z założenia wznowione siennickie „Ziarno” w każdym numerze stara się przedstawić inny zespół artystyczny z terenu gminy. Najnowsze wydanie sygnowane numerem 35. prezentuje na swojej okładce Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki”, który jest kontynuatorem działalności przeszło stuletniego Chóru Ludowego noszącego w pewnym okresie także nazwę Chór Mieszany „Siennicki Dzwon”. Podczas promocji kwartalnika obchodzono symboliczne stulecie zespołu, chociaż tak naprawdę jak wynika z najstarszych dostępnych zapisów mija już 115 lat od momentu założenia w Siennicy Różanej chóru chłopięco-męskiego, o czym wyczerpująco informuje jeden z artykułów.

WIĘCEJ »