Najlepszy spektakl na pięciolecie Teatru Pokoleń

 

            28 grudnia 2013 r. w Siennicy Różanej świętowano stulecie teatru amatorskiego oraz piąte urodziny Teatru Pokoleń. Uroczyste widowisko odbyło się w nowo wyremontowanej sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Publiczności przedstawione zostały fragmenty sześciu dotychczas wystawianych sztuk. Poszczególne akty przypominające najbardziej charakterystyczne sytuacje  zapowiadali sami aktorzy. Był to jeden z piękniejszych i lepszych spektakli siennickiego zespołu.

            Na ręce założycielki Teatru Pokoleń, Ireny Zarazy, oraz dyrektora Centrum Kultury gratulacje i upominki książkowe przekazali Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury dr Artur Sępoch, prezes Lokalnej Grupy Działania Dorota Sawa-Niećko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym Dariusz Zawada, dyrektor  Zespołu Szkół CKR Jacek Jagiełło oraz Urszula Hus z delegacją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie.

            Puchar od wójta gminy Leszka Proskury w imieniu Teatru Pokoleń odebrały aktorki i suflerki Katarzyna Kondratiuk i Halina Kargul. Podkreślone zostały zasługi Jolanty, Bogny i Tadeusza Kicińskich zajmujących się choreografią, muzyką, scenografią i reżyserią, oraz scenarzysty i drugiego reżysera Andrzeja Misiury. Przygotowano dziękczynne kwiaty dla ówczesnej prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej Anny Fornal i ówczesnej sekretarz stowarzyszenia Ireny Zarazy. Podziękowania otrzymała także ustępująca w 2013 roku z funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, koordynatorka ostatniego projektu teatralnego Magdalena Adamczuk. Wymienionym osobom wręczono sześć pamiątkowych kubków.

            O jubilatach nie zapomniał Żeński Zespół Śpiewaczy „Sienniczanki”, który reprezentowały Regina Knap i Grażyna Zaworska wręczając kwiaty założycielce i reżyserom. Ponadto pani Regina osobiście gratulowała Henrykowi Mochniejowi roli Lepiuka w „Chacie za wsią”, roli w jakiej przed laty grywał także jej ojciec Jan Mróz.

            Ze swojej strony aktorzy – przedstawiciele jubilata skromnym upominkiem docenili mecenat Wójta Gminy Siennica Różana oraz złożyli podziękowania głównej księgowej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej Janinie Staszak i Januszowi Pawlisze skarbnikowi stowarzyszenia w pierwszych latach istnienia Teatru Pokoleń. Dziękowano także Jackowi Żelisko, którego firma gratisowo użycza oświetlenia i nagłośnienia.  

            Na zakończenie organizatorzy jubileuszu nagrodzili okolicznościowymi medalami aktorów wszystkich pokoleń, wykonawców scenografii, rekwizytów, kostiumów, nagłośnienia oraz wszelkich dobrodziejów bez wymieniania zasług, gdyż wszyscy w miarę swoich zdolności i możliwości zasłużyli się Teatrowi Pokoleń.

            Uroczystościom towarzyszyła promocja bezcennej dla lokalnej historii zbiorowej publikacji pt. „Dzieje siennickiego teatru”, wydanej we współpracy z dr Wiesławem Krajewskim. W opracowaniu zawarto wiele szczegółów, takich jak wielki wkład pracy społecznej przy wykonywaniu rekwizytów przez Bogdana Kargula i Henryka Mochnieja, czy malowaniu scenografii przez Sylwię Kiełbasę i Mariolę Niewiadomską, lub szycie kostiumów i wiele, wiele innych… Gorąco zachęcamy do lektury!

Zdjęcia: Aleksandra Samko

 

 

DSC_0288

 

DSC_0142 DSC_0166 DSC_0246 DSC_0247 DSC_0269 DSC_0271 DSC_0306 DSC_0315 DSC_0316 DSC_0399 DSC_0388 DSC_0376 DSC_0407 DSC_0420 DSC_0427

Opublikowano w: Wydarzenia, 13-12-2013

 SIENNICKA OSIEMNASTKA UJAWNIA SWÓJ TALENT

10 grudnia na długo pozostanie w pamięci gości i uczestników wernisażu malarstwa autorów związanych z gminą Siennica Różana. Na spotkanie przybyli także poeci i artyści z grup plastycznych „Pasja” (Chełm) i „Paleta” (Krasnystaw). Liczba siennickich malarzy przerosła przewidywania samych organizatorów. Solidarnie przyjechali z różnych stron, aby spotkać się ze sobą i pokazać swoje dzieła. Mimo niekorzystnej pogody podjęli trudy niejednokrotnie długiej podróży. W folderze znalazło swoje miejsce, aż 20 autorów i jak zapewnia Andrzej David Misiura, dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej będzie pracował nad tym, aby na następnej wystawie znalazły się nowe nazwiska. Wystawa prezentuje 60 prac plastycznych i czynna będzie do 22 grudnia 2013 roku.

3ab7e96ff6

 

na fotografii Zbigniew Antoniak przy swoich obrazach

Podczas wernisażu rozstrzygnięto X Konkurs Poetycki „ZIARNO”, który zapoczątkowany został 1982 roku. Protokół odczytała przewodnicząca jury Ewa Dobrzańska-Mochniej. W tegorocznej edycji przyznano dwie pierwsze nagrody dla Teresy Sobestiańczuk ze Świdnika i Lidii Jurkiewicz z Siennicy Różanej. Druga nagroda przypadła Michalinie Szczupak z Siennicy Królewskiej Dużej, a trzecia Irenie Tomaszewskiej ze Stójła.

Rozstrzygnięto także Konkurs Poetycki W BLASKU ŚWIĄTECZNEJ GWIAZDY ogłoszony przez Centrum Kultury oraz obie miejscowe szkoły. Jury w składzie: Małgorzata Praszczak i Andrzej David Misiura, pod przewodnictwem Moniki Nagowskiej przyznało: pierwszą nagrodę Anicie Kobusińskiej z Wierzchowin, drugą Łukaszowi Tomaszowi Demczukowi z Czarnoziemi i trzecią Weronice Dąbskiej z Zagrody.

Po wręczeniu nagród rozmawiano o sztuce i snuto plany na przyszłość. Sekretarz gminy Krystyna Skóra stwierdziła w imieniu władz samorządowych, że takie inicjatywy są priorytetowe i będą wspierane, ponieważ dotyczą rozwoju naszej gminy i zawsze będą w jej centrum uwagi.

Elżbieta Petruk

WIĘCEJ »

Opublikowano w: Ogłoszenia, 12-12-2013

ZEMSTA RAZ JESZCZE

W niedzielę 8 grudnia 2013 roku Teatr Pokoleń gościł w Zamojskim Domu Kultury. Jeszcze raz okazało się, że klasyczny repertuar komediowy cieszy się niezmiennym zainteresowaniem. „Zemsta” wg Aleksandra Fredry była tego najlepszym przykładem w czym utwierdziła zespół wymagająca miejscowa publiczność, która od lat ma okazję oglądać wiele dobrych spektakli chociażby podczas Zamojskiego Lata Teatralnego.

DSC_0007 DSC_0012

DSC_0003

DSC_0026

Opublikowano w: Wydarzenia, 12-12-2013

„ZIARNA” PRZYCIĄGANIE

„Ziarno” z każdym wydaniem coraz intensywniej wpisuje się w krajobraz siennickiej kultury. Współpracę podejmują nowi autorzy. Pojawiają się kolejne nazwiska, zarówno te zupełnie nieznane jak i te, którym do tej pory zabrakło przekonania.   

 

7 listopada 2013 r. salę widowiskową Centrum Kultury wypełnili sympatycy czasopisma. Bieżący numer „Ziarna” poświęcono Teatrowi Pokoleń oraz malarstwu Edyty Pacześniak, studentki Wydziału Artystycznego UMCS. Podczas wernisażu autorka przeznaczyła do wylosowania jeden ze swoich obrazów. Oryginalna nagroda trafiła do rąk pani Marii Soczyńskiej.

Natomiast członkowie Teatru Pokoleń, który obchodzi w tym roku 5-lecie istnienia wspominali swoje przeżycia z pracy w zespole, w szczególności z okresu pierwszej inscenizacji jaką była sztuka „Chata za wsią”. Wzruszenie wywołały wypowiedzi pani Janiny Brzyszko – seniorki, ale duchem zawsze młodej aktorki. W spotkaniu wzięła także udział pierwszy choreograf Jolanta Kicińska w towarzystwie męża – reżysera Tadeusza Kicińskiego. Oboje przyjęli gratulacje w imieniu córki Bogny Kicińskiej autorki profesjonalnie komponowanej muzyki do spektakli Teatru Pokoleń.

Finałem spotkania była oczywiście prezentacja, z każdym wydaniem bogatszego „Ziarna” – najpierw przez redaktora naczelnego – Andrzeja Davida Misiurę, a później przez autorów poszczególnych artykułów.