Opublikowano w: Ogłoszenia, 18-02-2014

Centrum Kultury i  Zespół Szkół

w Siennicy Różanej

ogłaszają

Konkurs „Malowana pisanka”

 

            Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a jego tematem jest pisanka przedstawiona dowolną techniką na kartonie o formacie A4.

            Prace konkursowe należy dostarczyć do 21 marca 2014 r. pod adres Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Wręczenie nagród przewidujemy w czasie Kiermaszu Wielkanocnego 2 kwietnia 2014 r.

            Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wiekowych oraz dodatkowo w głosowaniu internetowym.

            Regulamin i pozostałe informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronie https://kulturasiennica.pl//gok/ oraz na tablicach informacyjnych szkół i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

WIĘCEJ »

Opublikowano w: Ogłoszenia, 05-02-2014

Centrum Kultury w Siennicy Różanej

zaprasza do udziału w

konkursie plastycznym na pisankę

skierowanym do osób dorosłych
„Tradycja i nowoczesność Wielkiej Nocy”

Centrum Kultury w Siennicy Różanej mając na celu upowszechnienie tradycji Świąt Wielkanocnych oraz poznawanie obyczajowości ludowej i różnorodnych technik plastycznych dotyczących zdobienia pisanek ogłasza konkurs na najładniejszą pisankę.
Termin składania prac upływa25 marca 2014 r. Natomiast uroczyste wręczenie nagród przewidywane jest 2 kwietnia br. podczas Kiermaszu Wielkanocnego i prezentacji twórczości Grupy Rękodzieła Artystycznego w Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Informacje na temat konkursu również na stronie internetowej CK https://kulturasiennica.pl/gok/ Organizatorzy konkursu przewidują dla wszystkich autorów pamiątkowe dyplomy, a dla zdobywców I, II i III miejsca atrakcyjne nagrody rzeczowe.

WIĘCEJ »