Narodowe Święto Niepodległości.

Przekazanie sztandaru kombatantów

01 02 04 06 08 11 12 17 20 21 23 30 32 33 35

10 listopada 2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tegoroczne obchody miały gminny charakter, a przegotowaniem akademii zajął się Zespół Szkół w Siennicy Różanej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu uczestników spod budynku Centrum Kultury do kościoła parafialnego na mszę w intencji poległych za wolność i niepodległość ojczyzny. Nabożeństwo koncelebrowali – ks. kan. Ryszard Siedlecki i ks. kan. Józef Serej. Wzięli w nim udział znamienici goście w osobach: Senatora RP prof. Józefa Zająca, Prorektor PWSZ w Chełmie Beaty Fałdy oraz przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, władz samorządowych, dyrektorów szkół i instytucji związanych z regionem, mieszkańców, uczniów, nauczycieli, wszystkich tych, którzy angażują się w życie społeczne gminy. Tradycyjnie już po mszy św. uczestnicy udali się na pobliski cmentarz parafialny, by złożyć hołd bohaterom walk o niepodległość.

Dalsza część obchodów odbywała się w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej. Akademii przyświecało hasło: „Nie oderwiemy się od przeszłości, nie pozwolimy jej sobie wyrwać z duszy”. Odświętnego charakteru nadała spotkaniu obecność licznych pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Izbicy. Uroczystość otworzył Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej Dariusz Michalak. On też powitał gości przybyłych na spotkanie: Starostę Krasnostawskiego Janusza Szpaka, Wójta Gminy Siennica Różana Leszka Proskurę, Przewodniczącego Rady Gminy Siennica Różana Waldemara Nowosada, Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Franciszka Golika, Prezesa Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Juliana Kubinę wraz z członkami związku oraz Dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Różanej Andrzeja Davida Misiurę, Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej Annę Fornal, Dyrektora Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej Jacka Jagiełłę, Prezesa Zarządu Gminnego OSP Ryszarda Stasiuka, Komendanta Gminnego OSP Janusza Dobosza, a także  mieszkańców gminy, nauczycieli i uczniów oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

Szczególnie wzruszającą częścią obchodów było przekazanie Gimnazjum Publicznemu w Siennicy Różanej sztandaru Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Sztandar ten został uroczyście odznaczony. W ceremonii wzięli udział: Franciszek Golik, Janusz Szpak i Leszek Proskura. Natomiast akt przekazania sztandaru podpisali: Julian Kubina i Dariusz Michalak. Akademia stała się też okazją do wręczenia odznaczeń „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. Otrzymali je: Julian Kubina, Ryszard Stasiuk i Andrzej David Misiura. Poza tym Związek uhonorował dyplomami uznania: Leszka Proskurę, Reginę Banach, Dariusza Michalaka i Lidię Jurkiewicz.

Po przemówieniach gości, gimnazjalista Wojciech Dziedzic odczytał referat na temat okoliczności odzyskania niepodległości i wydarzeń mających miejsce w 1918 roku w naszym regionie. Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Siennicy Różanej pod kierunkiem nauczycieli: Anny Proskury i Maryli Rudzkiej. Obecni na sali wysłuchali wielu wzruszających wierszy i pieśni, poddali się szczególnemu nastrojowi, stworzonemu przez organizatorów. (mon)

90 lat KGW w Siennicy Różanej

35 lat „Czarnego Salcesonu”

i wernisaż malarstwa Moniki Nagowskiej

8 listopada odbyła się promocja 41 wydania Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno”. Podczas imprezy uroczyście obchodzono 90-lecie KGW w Siennicy Różanej i 35-lecie Kabaretu „Czarny Salceson”, a gwiazdą wieczoru była Monika Nagowska prezentująca swój dorobek plastyczny. Jubilaci otrzymali gratulacje i prezenty, a goście mogli wylosować jeden z obrazów artystki. Szczęście uśmiechnęło się do Marii Chodun. Do rozlosowania przeznaczono także dwie pocztówki w formacie A3 przedstawiające archiwalne zdjęcia „Czarnego Salcesonu”, które trafiły do Katarzyny Górskiej i ks. Ryszarda Siedleckiego. Pamiątkowe pocztówki otrzymali także członkowie kabaretu „Czarny Salceson”, natomiast jubilatki z KGW obdarowane zostały tablicą przedstawiającą poczet wszystkich trzynastu przewodniczących Koła. Bohaterowie spotkania znaleźli swoje miejsce na stronach bieżącego numeru obok wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w ostatnim kwartale. W „Ziarnie” nie zabrakło poezji, plastyki, historii i dobrej fotografii.
Podczas jubileuszowego koncertu „Czarnego Salcesonu” w jednym ze skeczy udział wzięła m.in. przewodnicząca KGW Grażyna Zaworska i sołtys Marian Manachiewicz. W uroczystości uczestniczył senator Józef Zając, starosta Janusz Szpak i władze gminy Siennica Różana na czele z wójtem Leszkiem Proskurą oraz szefowie instytucji z terenu gminy i powiatu, a także artyści, twórcy i miłośnicy kultury.

CCI201511091610993_885199601596407_6155185656986148828_n 10984241_885200661596301_6672806421000470345_n 11011523_885200434929657_7858342737359383984_n 11988767_885201048262929_4685762732532091452_n 12036532_885201218262912_3833219163330821893_n 12096352_885200931596274_8712026351654904450_n 12115647_885200378262996_1044510919529278652_n 12189526_885200781596289_4388258103839791671_n 12189612_885199364929764_1173553610733289874_n 12189834_885199398263094_7719766414383780509_n 12189834_885200231596344_7423710993847292434_n 12189919_885200581596309_7262747900032703559_n 12189986_1124544270889880_281186257904473318_n 12190044_885199811596386_895184028155564902_n 12191080_885199394929761_2960541856591011735_n 12191648_885201668262867_742983107023475527_n 12193320_885200991596268_6230959356527038323_n 12196160_885201424929558_7626168898402037332_n 12196318_885201601596207_8984964666658780636_n 12208607_885200201596347_6677125025011761097_n 12208638_885201671596200_1037777128823257203_n 12208870_885201338262900_4788778815820618582_n 12219635_885199774929723_5233282470209867465_n 12227178_885201154929585_8660895238448492578_n 12227739_885199568263077_8813101425344545777_n 12227742_885201034929597_5430052165483951313_n 12235072_885199781596389_3120843556542841977_n 12239488_885200484929652_6665755044610043376_n 12239595_885201594929541_7710690608003773024_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Festiwal Siennickie Smaki

Otwarcie świetlicy w Zagrodzie

W słoneczne popołudnie 19 października 2015 roku w sołectwie Zagroda odbyło się otwarcie wyremontowanej świetlicy. Poświęcenia obiektu dokonali proboszczowie ks. kan. Józef Serej oraz ks. kan. Ryszard Siedlecki. W ceremonii otwarcia poprzedzonej nadzwyczajną sesją Rady Gminy udział wzięli przedstawiciele miejscowych władz i Starosta Krasnostawski.

Uroczystość zbiegła się z I Festiwalem Siennickie Smaki, który zainicjowało Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Gospodarzem tegorocznego festiwalu było Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodzie działające pod przewodnictwem Aldony Rozwałko oraz sołectwo Zagroda administrowane przez sołtys Grażynę Kniażuk.

W festiwalowym konkursie udział wzięły wszystkie KGW z terenu gminy oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Komisja w składzie: Urszula Wojewoda (przewodnicząca), Feliksa Głowacka, Maria Kiliańska, Barbara Brzyszko i Bogdan Kargul po długich naradach wydała werdykt.

1610802_877866508996383_5530087260433656379_n 1779760_877866555663045_6640896720285410257_n 10345834_877864652329902_1141368851749361915_n 10599570_877867092329658_4566653384330330292_n 10943721_877865712329796_5290250727514110665_n 11219523_877866408996393_3393183170260640039_n 11249705_877864518996582_7612596912070950429_n 11752431_877865602329807_6370328567665545364_n 12004010_877865702329797_3701072261637415665_n 12039477_877865728996461_316853479837156721_n 12046963_877864432329924_4652614244130910222_n 12049565_877867038996330_3533603523444149989_n 12063458_877864692329898_6195156068448321050_n 12065607_877866235663077_6978549183187160041_n 12065954_877865742329793_446614672487889891_n 12065965_877864612329906_377938414354251986_n 12066027_877865698996464_3426480512543014723_n 12074663_877864485663252_7529304244224069329_n 12079116_877865795663121_3951783721520493741_n 12079533_877864628996571_1028237207311373309_n 12112155_877866538996380_5067031194161513301_n 12118875_877864548996579_1266799849688695366_n 12141755_877865725663128_6267971766361557011_n 12144871_877865722329795_3622645623292383524_n

W kategorii „drób w jesiennej szacie” pierwsze miejsce otrzymało KGW w Żdżannem, a wyróżnienia KGW w: Rudce, Barakach, Wierzchowinach i Maciejowie.

W kategorii „październikowa nalewka” pierwsze miejsce przypadło KGW w Stójle, a wyróżnienia KGW w: Zagrodzie, Siennicy Różanej, Boruniu i Woli Siennickiej.

W kategorii „warzywa w słoiku” pierwsze miejsce uzyskało KGW w Kozieńcu, natomiast wyróżnienia otrzymał Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej oraz KGW w Siennicy Królewskiej Dużej i Siennicy Królewskiej Małej.

 DSC_0556 12234860_1124075260936781_3520249238103509214_n 12227550_1124075077603466_5188082683531937691_n 12208658_1124075424270098_5459511776105132317_n 12196004_1124075094270131_6805931529323274994_n 12193539_1124075337603440_3508655171949162673_n 12191558_1124075264270114_7841181799141725314_n 12189821_1124075214270119_6790858807841081350_n 12189016_1124075030936804_4909076005889861714_n

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie już po raz drugi gościło Teatr Pokoleń Centrum Kultury w Siennicy Różanej. 24 października 2015 roku widownia z zainteresowaniem przypominała sobie „Zemstę” – klasyczną komedię Aleksandra Fredry. Spektakl grany był pierwszy raz po przeszło rocznej przerwie. Teatr otrzymał propozycje występów w Kodniu i Białej Podlaskiej, natomiast wiosną ponownie czekają na niego salony Kraszewskiego, a głównie na nową sztukę pt. „Kapitan Nut” w reżyserii Tadeusz Kicińskiego.