Opublikowano w: Wydarzenia, 12-09-2019

Szanowni mieszkańcy i sympatycy gminy Siennica Różana!

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższej listy, ponieważ jest niepełna i zawiera niejasności. Prosimy o uwagi i dostarczanie, w miarę możliwości np. kserokopii dokumentów albo wiarygodnych informacji.

Kontakt: Centrum Kultury lub Urząd Gminy w Siennicy Różanej.

LISTA POLEGŁYCH I ZAMORDOWANYCH – uzupełniona 16.102019 r.

Lista osób poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej z terenu oraz na terenie gminy Siennica Różana sporządzona na podstawie wykazu, członka ruchu oporu Jana Choduna z Siennicy Królewskiej Dużej i Czesława Mazurka ze Stójła. Uzupełniona na podstawie monografii „Gmina Siennica Różana…”  Andrzeja Wawryniuka, pracy magisterskiej Alicji Łuczkiewicz, wiedzy Władysława Sobieszczuka oraz innych mieszkańców gminy.

Polegli podczas działań wojennych w 1939-1944 roku.

 1. Aleksiej Franciszek ps. Grom (1918), zginął 22.04.1944 r. w akcji wysadzenia pociągu w Kasjanie
 2. Bobiejczuk Bogdan, zginął w walce z Niemcami
 3. Chodun Józef s. Jana, Siennica Duża, zginął na morzu na ORP w 1944 r. (1939 r.)
 4. Chodun Wacław s. Jana, Siennica Duża, zginął 7.09.1939 r. Pabianice
 5. Ciechan Michał, Siennica Różana, zginał na froncie w 1944 r.
 6. Kamiński Jan, Siennica Różana , zginął na froncie w 1939 r.
 7. Kargul Aleksander ps. „Kordian” dowódca plutonu, Maciejów, zginął w walce 20.07.1944 r.
 8. Kot Franciszek , Siennica Duża, zginął na froncie w 1939 r.
 9. Książek Stanisław, Wola Siennicka, zginął w 1944 w Niemczech
 10. Łukowiec Jan, lat 23, Boruń, zginał na froncie w 1939 r. 
 11. Mielniczuk Władysław, Żdżanne, zginął na froncie w 1944 r.
 12. Mochniej Piotr, Wola Siennica, zginął na froncie zachodnim w 1942 r.
 13. Popik Wacław, Żdżanne, zginął na Psim Polu
 14. Tadeusz Rybczyński, Wola Siennicka, pilot Dywizjonu Myśliwskiego 308 RAF, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1945 r., pochowany na Cm. Woj. Brookwood w Wielkiej Brytanii,
 15. Stefańczyk Stanisław, Siennica Duża, zmarł na skutek odniesionych ran w 1939 r.
 16. Zawadzki Czesław, zginął na froncie,
 17. Żołnierz NN, ranny zmarł w domu Jana Proskury w Kol. Wola Siennicka, 17-19 września 1939 r.

Rozstrzelani przez Niemców i pomordowani w obozach koncentracyjnych.

 1. Antoniak Jan, ur. 1904 r., Siennica Mała, rozstrzelany w Siennicy Małej 16.04.1942r.
 2. Antoniak Józef, Siennica Mała, zginął w Majdanku
 3. Banach Franciszek, Siennica Duża, rozstrzelany 20.09.1939 r. w Barakach
 4. Baran Marian, Siennica Duża, żołnierz BCh ranny w Stójle, zmarł w więzieniu w Chełmie 1944 r.
 5. Bereza NN wieś lub kol. Góry k/Kr-stawu, lub Tarnogóra rozstrz. W Barakach? 1939.
 6. Blat Srul,
 7. Boczanówna NN, Siennica Różana, rozstrzelana w 1943 r.
 8. Ciechan Aniela ż. Władysława, Siennica Różana rozstrzelana 1942 r.
 9. Ciechan Władysław s. Jana, 1908, Siennica Duża, rozstrzelany w 1940 r., 1.05.1942 r. lub 06. w Siennicy Różanej
 10. Ciechan Jan z Czarnoziemi, rozstrzelany 12.XI.1942 r. lat przeszło 50
 11. Ciechan Józefa ż. Władysława, Siennica Różana, rozstrzelana 24.10.1942 r. w Siennicy Róż.
 12. Cybulska Katarzyna, Zagroda, rozstrzelana 24.10.1942 r. 1943 r. w Siennicy Różanej
 13. Chodun Kazimierz, s. Antoniego, Siennica Duża, rozstrzelany 24.10.1942r? (26.07.1942?) Siennicy R.
 14. Chojnacki Edmund s. Stanisława, ur. 1921 r., Zagroda, zginął w obozie w Dębicy w 1941 r.
 15. Czwórnóg Maria, ur. 1904, Stójło, rozstrzelana  w 1942 r. w Stójle, dom podpalony
 16. Czwórnóg (Wyroślak) Marysia 2 l., Stójło, rozstrzelana  w 1942 r. w Stójle, dom podpalony
 17. Czwórnóg Tomasz ur. 1901, Stójło, rozstrzelany  w 1942 r., zabudowania podpalone
 18. Czwórnóg Irena, lat 9, Stójło, rozstrzelana w 1942 r. w Stójle
 19. Ćwikła Franciszek, 1906, Żdżanne, rozstrzelany w Żdżannem 22.06.1942
 20. Derkacz Stanisław, zamordowany w Borku koło Krasnegostawu, ok. 12.11.1942 r.
 21. Derewicka Zofia, Zagroda, rozstrzelana  w 1942 r. w Siennicy Różanej
 22. Derewicka Maria, Zagroda, rozstrzelany  w 1942 r. w Siennicy Różanej
 23. Dobrzański Kazimierz, ur.1910 r., Zagroda, rozstrzelany w Koluszkach koło Łodzi
 24. Drygiel Rozalia, Zagroda, zginęła  w obozie w Niemczech
 25. Dubaj Stanisław s. Wojciecha, Wola Siennicka, zginął w obozie na Majdanku
 26. Dudziak Dymitr, 1908, Wierzchowiny, rozstrzelany 19.08.1943 r. 15.08.1943 r. w Wierzchowinach
 27. Dzik Józef, Siennica Różana, zginął w 1942 r. Dębicy
 28. Dyna Konfeld, 1943,
 29. Edelman Jankiel,
 30. Fedelman Sprync,
 31. Fedelman Srul,
 32. Frank Abram,
 33. Frank Motl,
 34. Furmaga Józef, ur. 1893 r. (1987), rozstrzelany, Maciejów, + czerwiec 1944 r.
 35. ks. Galewski Stanisław, Siennica Różana, rozstrzelany na plebanii 13.07. w 1942 r.
 36. Głowacki Jan, Zagroda, zginął w obozie w Niemczech
 37. Gułaś Józef, l.16, Rudka, rozstrzelany w Barakach 20.09.1939 r.
 38. Hamerla Jan, ur. 1893 r. (1894?), rozstrzelany, Maciejów, + lipiec 1944 r.
 39. Haratym Czesław mąż Janiny, l. 22, rozstrzelano w Stójle 5.XI.1942 r.
 40. Haratym Janina z Morawieckich, l. 22, rozstrzelano w Stójle 5.XI.1942 r.
 41. Haratym Krystyna, c. Janiny i Czesława, l. 3, rozstrzelano w Stójle 5.XI.1942 r.
 42. Humin Aniela c. Józefa, ur. 1902, Siennica Duża, rozstrzelana 12.08.1942 r. w Siennicy Dużej
 43. Humin Aniela ż. Władysława, Siennica Duża, rozstrzelana w 1944 r. w lesie Lipina
 44. Humin Władysław s. Józefa, Siennica Duża, rozstrzelany w 1944 r. w lesie Lipina
 45. Humin Władysław s. Tomasza, Siennica Różana, rozstrzelany 19.05.1942 r. w Siennicy Róż
 46. Humin Bronisława ż. Władysława, Siennica Różana, rozstrzelana 19.06.w 1942 r. w Siennicy Różanej
 47. Humin Rozalia ż. Stanisława, Siennica Różana, rozstrzelana 19.06.1942 r. w Siennicy Różanej
 48. Humin Józef s. Tomasza, Siennica Różana, zginął w 1942 r. w Dębicy
 49. Iżak Józef, Siennica Mała, rozstrzelany w 1942 r. w Siennicy Różanej – Baranówka
 50. Iżak Zofia ż. Józefa, Siennica Mała, rozstrzelana w 1942 r. w Siennicy Różanej
 51. Jakubiak Wincenty, Baraki? 20.09.1939 r., zastrzelony w Barakach
 52. Jakubiec Franciszek, Siennica Nadolna, rozstrzelany 20.09.1939 r w Barakach
 53. Jakubiec Michał, Baraki, zginął w 1942 r. w obozie w Dębicy
 54. Jaworski Jan, ur. 1912 r., Zagroda, + 12.08.1942 r. rozstrzelany 25.08.1942 ?
 55. Jędruszczak Mieczysław, ppor. WP, Siennica Różana, zginął w Starobielsku
 56. Kargul Jan, Wola Siennicka, zginał w obozie w Dębicy 1942 r.
 57. Kałużny Jan, Wierzchowiny, ur. 1901, rozstrzelany w 1943r. (1942?), 3.07,1943 w Wierzchowinach
 58. Kloc Kazimierz, Siennica Mała, zginął  20.09.1939 r. w Siennicy Różanej
 59. Kociowski Andrzej, Siennica Różana, rozstrzelany w 1943 r.
 60. Komar Stanisław s. Edwarda, (1921 r.), Żdżanne, zginął w 1942 r. w obozie w Dębicy
 61. Kostrzanowska Maria, ur. 1901 r., Stójło, rozstrzelana w 1942 r. w Stójle
 62. Kostrzanowski Michał, s. Marii, ur. 1927r., Stójło, rozstrzelany w 1942 r. w Stójle, lat 15
 63. Kostrzanowski Stanisław, s. Marii, ur. 1919 r, Stójło, zginął w płonących budynkach, lat 23
 64. Kowalski Tomasz z Baraków zginął w obozie w Dębicy (20.09.1939???)
 65. Kozioł Ignacy z Zagrody, 1906, rozstrzelany w Zagrodzie 25.08.1942
 66. Kozioł Antoni z Zagrody, 1913, rozstrzelany w 1942 r. w Zagrodzie
 67. Kozioł Jan czy M???, ur. 1910 r., rozstrzelany Zagroda, + 12.08. 1942 r.
 68. Kozioł Maria, ur. 1910 r. Zagroda, rozstrzel. 1942 r.,
 69. Kozłowski Andrzej, 1898 r, z Siennicy Różanej rozstrzelany 7.05.1942 r. w 1941 r. w Siennicy Różanej
 70. Kozyra Jan, ur. 1892 r, rozstrzelany, Maciejów, + IX 1943 r.
 71. Krawiec Franciszek z Siennicy Różanej, zginął w 1942 r. na Majdanku
 72. Krawiec Wiera z Zagrody rozstrzelana w 1942 r. Siennicy Różanej
 73. Kubina Wiktoria  ze Stójła, rozstrzelana w 1942 r. w Stójle
 74. Kubina Mieczysław, ur. 1921 r. z Zagrody, zginął w Dębicy
 75. Kuchnowska Zofia, Siennica Różana,rozstrzelana w 1943 r.
 76. Kurzajak Lucjan z Kozieńca zginął w Dębicy
 77. Kuś Franciszek z Woli Siennickiej, zginął w Dębicy
 78. Litwin Antoni, 1910, z Zagrody rozstrzelany Zagroda, rozstrzelany 25.08.1942
 79. Łoza Stanisław ze Żdżannego, rozstrzelany w 1942 r. w Żdżannem
 80. Łoza Teofila, żona i dzieci Stanisława, rozstrzelani w 1942 w Żdżannem 
 81. Łoza Danuta, lat 10, rozstrzelana w 1942 w Żdżannem
 82. Łoza Ryszarda, lat 8, rozstrzelana w 1942 w Żdżannem
 83. Łoza Zofia lat 6, rozstrzelana w 1942 w Żdżannem
 84. Manachiewicz Franciszek, Siennica Nadolna, st. post., zginął w Katyniu 
 85. Marczuk Aksenty, Wierzchowiny, rozstrzelany 3.07.1943 r. w Wierzchowinach
 86. Margol Stefan, lat 20, Siennica Różana, rozstrzelany w 1942 Siennicy Różanej
 87. Mazur Aniela z Rudki, lat. 19, rozstrzelana w 1942 r.
 88. Mazur Władysław, rozstrzelany
 89. Mielnicki Franciszek, Baraki? 20.09.1939 r., zastrzelony w Barakach
 90. Mielniczuk Dymitr, Wierzchowiny, + 1942 r.
 91. Mironiuk Afanaza, zginęła w 1943 r. Wierzchowiny piękna młoda Ukrainka
 92. Mironiuk Afanazy ???, zginął w 1943 r. Wierzchowiny na Majdanku ???
 93. Miszczak Stanisław, Siennica Różana, rozstrzelany w 1944 r – 43, w Siennicy Róż.
 94. Mochniej Kazimierz, Wola Siennicka, zginął w 1942 r. w Dębicy
 95. Mochniej Antoni, 1905 r., Maciejów, rozstrzelany w Rakołupach, 20.o7.1944 r.
 96. Wikra Montelmach
 97. Morawiecka Karolina, l. 47, rozstrzelana w Stójle 5.XI.1942 r.
 98. Morawiecki Tadeusz, s. Karoliny, l. 20, rozstrzelany w Stójle 5.XI.1942 r.
 99. Morawiecka Janina z d. Frańczak, ż. Tadeusza l. 20, rozstrzelana w Stójle 5.XI.1942
 100. Morawiecka – dziecko, imię nieznane,  m. 3, rozstrzelane w Stójle 5.XI.1942 r.
 101. Morawiecki Edward s. Karoliny, l.17, rozstrzelany w Stójle 5.XI.1942 r., dom spalony 6.XI.)
 102. Mróz Franciszek, Siennica Różana, zginął w 1944 r. na Majdanku
 103. Mróz Jan, Siennica Różana, zginął w 1941 r. na froncie Wschodnim
 104. Mróz Wiktoria ur. 1897r ze Stójła rozstrzelana w 1943 r. w Stójle
 105. Mróz Tekla, Stójło, rozstrzelana 4.11.1942 r. w Stójle
 106. Muda Józef, Maciejów, żołnierz AK zginął w walce z Niemcami w 1944 r.
 107. Nowicki Władysław, Siennica Różana, zginął w 1944 r. na Majdanku
 108. Ogrodniczuk Grzegorz, 1908, Żdżanne, rozstrzelany w Żdżannem, 1941r. , 22.06.1942
 109. Oleszczuk Jan, 1914, Żdżanne, Żdżanne, zginął w obozie w Niemczech, 1944 r.
 110. Orłowski Stanisław, 1904, Żdżanne, rozstrzelany w Żdżannym, 1941r., 22.06.1942
 111. Orzechowski Józef, 1903, 1918, Siennica Mała, rozstrzelany 16.04.1942 r. w SM
 112. Orzechowski  Władysław, Siennica Mała, zginął w Oświęcimiu, brak potwierdzenia
 113. Pająk Marian, ur. 31.10.1895, Kopki, st. post. w Siennicy Dużej, zginął w 1940 w Miednoje
 114. Palonka Piotr, 1896, Siennica Mała, poseł na Sejm RP rozstrzelany w 3.10.1942 r. w S.K.M., (zgon zgłoszono do urzędu 30.05.1943 r.)
 115. Pacholczuk Władysław, Zagroda, rozstrzelany  w 1943 r. 1942? w Zagrodzie
 116. Pacholczuk Antoni, 1910, Zagroda, rozstrzelany w 1943 r.? w Zagrodzie, 25.08.1942 r.,
 117.              Palczewski Bronisław, 1903, 1910, 1913 r. rozstrzelany w Zagrodzie 25.08.1942 r., 12.08.?
 118. Piekaruś Jan, ur. 1894 r., Stójło, rozstrzelany w 1943 r. w Stójle
 119. Płachecki Czesław, l. 20, Baraki, zginął w obozie w Dębicy w 1943
 120. Piotr Płachecki, Baraki 20.09.1939 r., zastrzelony w Barakach
 121. Pochańczuk Antoni, 1910, Zagroda, rozstrzelany 25.08.1942
 122. Proskura Józef, Siennica Różana, rozstrzelany w  1943 r. na Majdanku
 123. Proskura Kazimierz, 1916, Siennica Duża, rozstrzelany w 1942 r. w Siennicy Róż.
 124. Proskura Michał, Kozieniec, zginął na Majdanku, 1942 r.,
 125. Proskura Tomasz, l.48, Stojło, rozstrzelany w 1942 r. w Borku pod Krasnymstawem
 126. Siejko Wojciech, rozstrzelany, Maciejów, + VIII 1942 r.
 127. Skoczyński Józef, ur. 1901 r., rozstrzelany, Zagroda, + 12.08.1942 r.25.08.1942???
 128. Sobieszczuk Jan, ppor. WP, ur. 28.VI.1906 r., Siennica K. Mała, rozstrzelany w 1940 r. w Starobielsku
 129. Soczyńska Bronisława, Siennica Różana, rozstrzelana 24.10.1942 r. w Siennicy Róż.
 130. Stefańczyk Jan, ur. 16.06.1910 r. w Sien. K. Małej, +1940 ? w Katyniu?
 131. Stelmach Jan, 1894, 1914,?? Żdżanne, rozstrzelany w 1941 r. w Żdżannem, 22.06.1942 ??
 132. Stelmach Łukasz, Żdżanne, zginął w 1942 r. w obozie w Niemczech
 133. Suseł Józef z Bańkowszczyzny, rozstrzelany 12.XI. 1942 r. lat ok. 50
 134. Suseł Tadeusz, Stójło, zginął w Oświęcimiu
 135. Szada (Szady?) Jan, ur. 1919, Maciejów, + czerwiec 1943 r.
 136. Szaron Stanisław, Baraki, zginął w 1942 r. w obozie Dębicy
 137. Szewczyk NN, z kol. Góry k/Kr-stawu lub Tarnogóry, 20.09.1939 r w Brakach
 138. Szmul Konfeld, 1943,
 139. Szmul NN, 1943, Maciejów
 140. Szuryga NN, Małochwiej, rozstrzelana w 1942 r. w Siennicy Różanej
 141. Ślipecki Franciszek, 1911 r., Siennica Mała, rozstrzelany 16.04.1942 r. w SM.
 142. Terebus Piotr (brat ks. proboszcza Józefa Terebusa) Siennica Różana, w 1942 r zaszczuty psem esesmańskim następnie zastrzelony obok plebanii
 143. Tokarz Marcin, 1908, Wola Siennicka, rozstrzelany wrzesień 1942 r. w Woli Sien.
 144. Tokarz Władysław, Wola Siennicka, rozstrzelany w 1942 r. w Woli Siennickiej
 145. Tryksza Władysław s. Jana, Siennica Mała, zginął 20.09.1939 r. w Woli Sien.
 146. Tywoniuk Jan, Zagroda, zginął w obozie zagłady w Niemczech
 147. Tywoniuk Piotr, Żdżanne, zmarł w 1942 r. w więzieniu w Chełmie
 148. Waligóra Józef, 1908, Siennica Mała, rozstrzelany 16.06.w 1942 r. w Siennicy Małej
 149. Watson Tomasz, Boruń, por., d-ca rejonu ZWZ I AK, zginął  w 1943 r. w Oświęcimiu
 150. Wierzchoś Emilia, Żdżanne, rozstrzelana w Żdżannem w 1943 r.
 151. Wierzchoś Wacław, 1911 r., Wierzchowiny, rozstrzelany w 1944 r., 3.07.1943 r. Wierzchowinach
 152. Wepa Jan, 1913 r. Zagroda, rozstrzelany 25.08.1942 r. w Zagrodzie
 153. Wierzchoś Józef, 1910, Siennica Różana, zginął w 1944 r. na Majdanku
 154. Wierzchoś Michał, Żdżanne, zginął w 1943 r. w obozie w Dębicy
 155. Wierzchoś Jan, Zagroda, zginął w 1943 r. w obozie w Dębicy
 156. Wilk Sergiej, Wierzchowiny, roz. + 1942 r.
 157. Wolski Józef, 1910, Siennica Duża, rozstrzelany 12.08.1942 r. w Siennicy Dużej
 158. Zadrąg Stanisław, Baraki, wójt gm. Siennica Różana, zastrzelony 20.09.1939 r. Baraki
 159. Zając Kazimierz, Siennica Różana, rozstrzelany w 1942 r. w Sien.D
 160. Zakrzewski Antoni, ur. 1897 r., Siennica Duża, rozstrzelany 12.08.1942 r. w SD
 161. Zakrzewska Katarzyna, ur. 1892, Siennica Duża, rozstrzelana 12.08.1942 r. w S.D.
 162. Żebrowski Stanisław, Siennica Mała, rozstrzelany w Siennicy Małej, 16.04.1942 r.
 163. NN, kobieta, zastrzelona przez ss-mana Sosnę w Siennicy Królewskiej Dużej, 1942
 164. Dodor, rodzina Dodorów (Tudorów), 3 osoby, rozstrzelani w Żdżannem,
 165. Dodor,
 166. Dodor,
 167. rodzina Zaprawów z Depułtycz rozstrzelana w Wierzchowinach (ile osób?)
 168. NN – Polak rozstrzelany 24.06.1943 w Wierzchowinach
 169.              NN – Żyd rozstrzelany 24.06.1943 w Wierzchowinach
 170. Żydzi – rozstrzelano 10 bezimiennych

       179.            Żydzi – 1-10

Siennica Różana

W kilku egzekucjach zabito około 120 osób, a wśród nich Polaków.

W sierpniu 1942 r. 10 osób Niemcy wysłali do obozów w Dębicy, Oświęcimiu, Majdanku. Obóz przeżył Józef Golec.

Stójło

1942 r. Za pomoc jeńcom sowieckim i partyzantom rozstrzelano rodziny: Czwórnogów, Morawieckich i Kostrzanowskich ze Stójła.

Wierzchowiny

1942 r. – W Wierzchowinach Niemcy rozstrzelali około 20 Polaków oraz rodzinę Zaprawów z Depułtycz – 1942.

 1. 24.06.1943 rozstrzelano Żyda i Polaka.              
 2. Zaprawa NN. cała rodzina z Depułtycz, rozstrzelana w Wierzchowinach, +1942 r.

Zagroda

W lipcu 1942 r. Niemcy rozstrzelali 17 Żydów: Ustalone nazwiska: Srul Blat, Abram Frank, Motyl Frank, Jankiel Edelman, Sprync Fedelman, Srul Fedelman, Wikra Montelmach.

Żdżanne

Wg relacji Wiesławy Popik – Rodzina o nazwisku: Dodor – rozstrzelano 3 osoby

Wg. relacji Edwarda Wierzchosia:

– Franciszek Litwin, legionista – Zagroda, +1920 pod Lwowem i tam pochowany.

– Szczypiński Stefan, żołnierz II Armii WP, ur. Na Wołyniu, zamieszkały na Zwierzyńcu, poległ w walce z UP w Bieszczadach w 1947 r. (pochowany – Baligród?)

Opublikowano w: Wydarzenia, 11-09-2019

Dożynki w Rudce

8 września odbyły się sołeckie Dożynki w Rudce w gm. Siennica Różana, które przybrały charakter dożynek gminnych. Partnerami organizatorów był Urząd Gminy i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

W zorganizowane święta aktywnie zaangażowała się zarówno młodzież jak i dorośli mieszkańcy tej niewielkiej wsi. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało piękny wieniec, dekoracje i poczęstunek. Przewodnicząca KGW, sołtys i radny nie szczędzili również swojego wysiłku.

Starostami dożynek zostali Jolanta i Jan Żebrowcy z Rudki, natomiast w roli gospodarzy wystąpili: Monika Kuźmicka – przewodnicząca KGW oraz sołtys Stanisław Brzyszko. Mszę świętą przy kapliczce św. Jana Nepomucena celebrował dziekan dekanatu Krasnystaw ks. Jarosław Wójcik.

Strojny korowód sprzed miejsca celebry skierował się na plac przed świetlicą. Młodzież obtańczyła wieniec pod okiem Krystyny Kobylańskiej natomiast oprawę wokalną wykonał chór mieszkańców. Na zakończenie widowiska wspólnie odtańczono walca.

Wśród witanych gości byli obecni: Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, wicestarosta Marek Nowosadzki, wójt Leszek Proskura, Nadia Żuk, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu miasta Poromiv na Ukrainie, dyrektor BS w Siennicy Różanej Monika Dobrzyńska, prezes RSP Zagroda Adam Bojarski, kierownik posterunku Sławomir Cypriański, sekretarz Urzędu Gminy Dariusz Turzyniecki, dyrektor CK Andrzej Misiura i radni gminy Siennica Różana. Podziękowania za sponsoring otrzymało także Nadleśnictwo Krasnystaw, BS w Krasnymstawie, Piekarnia „Małgoś w Siennicy Różanej, RSP w Zagrodzie i OSM w Krasnymstawie.

Ciepłe słowa uznania wygłosiła poseł Teresa Hałas, przedstawiciel delegacji ukraińskiej, wicestarosta, radny Andrzej Korkosz, natomiast wójt Leszek Proskura złożył podziękowania oraz wręczył wyróżniającym się mieszkańcom Rudki upominki.

W części artystycznej wystąpiła Kapela Ludowa „Siennica”, Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego, solistki ludowe z Ukrainy oraz młodziutkie solistki Strefy Wokalnej CK Anna i Patrycja Żebrowskie. Występy zakończyła zabawa przy zespole „Fajny Band”. Organizatorzy zadbali również o gorący posiłek dla wszystkich uczestników. A dla miłośników wspólnej zabawy i biesiadowania wydrukowali specjalne śpiewniki.