MŁODZI STRAŻACY NAD ZALEWEM W KOZIEŃCU

W niedzielę 21 lipca 2013 roku zalew w Kozieńcu gościł młodzież, która zdobywała szlify dzielnego strażaka. W zawodach wzięły udział drużyny z Surhowa i Maciejowa reprezentujące dwie zaprzyjaźnione gminy: Kraśniczyn i Siennicę Różaną.

IMG_5501

IMG_542 Sur

IMG_541 Maciej

Zawody rozgrywano w tradycyjnych konkurencjach. Wiele umiejętności i wysiłku wymagało od uczestników znanych głównie z udziału w życiu kulturalnym, utrzymanie strażackich węży podczas akcji gaśniczej.

IMG_5429

IMG_5498

Nie zabrakło także ćwiczeń na otwartej wodzie przy wykorzystaniu łodzi ratunkowych z OSP w Siennicy Królewski Dużej i Siennicy Różanej. W zawodach wzięły udział także dziewczęta nawiązując do chlubnych tradycji drużyn żeńskich. Memoriał przebiegał w asyście wójta Leszka Proskury, przewodniczącego rady Waldemara Nowosada oraz czujnym okiem gminnych władz OSP: prezesa Ryszarda Stasiuka i komendanta Janusza Dobosza.

IMG_5485