Opublikowano w: Wydarzenia, 11-09-2019

Dożynki w Rudce

8 września odbyły się sołeckie Dożynki w Rudce w gm. Siennica Różana, które przybrały charakter dożynek gminnych. Partnerami organizatorów był Urząd Gminy i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

W zorganizowane święta aktywnie zaangażowała się zarówno młodzież jak i dorośli mieszkańcy tej niewielkiej wsi. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało piękny wieniec, dekoracje i poczęstunek. Przewodnicząca KGW, sołtys i radny nie szczędzili również swojego wysiłku.

Starostami dożynek zostali Jolanta i Jan Żebrowcy z Rudki, natomiast w roli gospodarzy wystąpili: Monika Kuźmicka – przewodnicząca KGW oraz sołtys Stanisław Brzyszko. Mszę świętą przy kapliczce św. Jana Nepomucena celebrował dziekan dekanatu Krasnystaw ks. Jarosław Wójcik.

Strojny korowód sprzed miejsca celebry skierował się na plac przed świetlicą. Młodzież obtańczyła wieniec pod okiem Krystyny Kobylańskiej natomiast oprawę wokalną wykonał chór mieszkańców. Na zakończenie widowiska wspólnie odtańczono walca.

Wśród witanych gości byli obecni: Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, wicestarosta Marek Nowosadzki, wójt Leszek Proskura, Nadia Żuk, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu miasta Poromiv na Ukrainie, dyrektor BS w Siennicy Różanej Monika Dobrzyńska, prezes RSP Zagroda Adam Bojarski, kierownik posterunku Sławomir Cypriański, sekretarz Urzędu Gminy Dariusz Turzyniecki, dyrektor CK Andrzej Misiura i radni gminy Siennica Różana. Podziękowania za sponsoring otrzymało także Nadleśnictwo Krasnystaw, BS w Krasnymstawie, Piekarnia „Małgoś w Siennicy Różanej, RSP w Zagrodzie i OSM w Krasnymstawie.

Ciepłe słowa uznania wygłosiła poseł Teresa Hałas, przedstawiciel delegacji ukraińskiej, wicestarosta, radny Andrzej Korkosz, natomiast wójt Leszek Proskura złożył podziękowania oraz wręczył wyróżniającym się mieszkańcom Rudki upominki.

W części artystycznej wystąpiła Kapela Ludowa „Siennica”, Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego, solistki ludowe z Ukrainy oraz młodziutkie solistki Strefy Wokalnej CK Anna i Patrycja Żebrowskie. Występy zakończyła zabawa przy zespole „Fajny Band”. Organizatorzy zadbali również o gorący posiłek dla wszystkich uczestników. A dla miłośników wspólnej zabawy i biesiadowania wydrukowali specjalne śpiewniki.