FERIE W RYTMIE JAZZU

Zespół Tańca Współczesnego NO NAME z Centrum Kultury w Siennicy Różanej nie próżnował podczas tegorocznych ferii zimowych. Tancerki pracowały nad swoimi umiejętnościami tanecznymi na warsztatach w technice tańca jazzowego. Dziewczęta podstawowe kroki i figury jazzowe łączyły w skomplikowane etiudy taneczne. Dziełem wieńczącym naukę będzie nowa choreografia zespołu, którą tancerki będą realizowały na kolejnych cotygodniowych zajęciach ze swoją instruktorką Sabiną Englot. Warsztaty podczas ferii odbyły się w gościnnych murach Filii Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie.