Formy pracy

        STAŁE FORMY PRACY

 • Teatr Pokoleń
 • Kapela Ludowa  SIENNICA
 • Grupa Malarska OSIEMNASTKA
 • Grupa Rękodzieła Artystycznego GRA
 • Grupa Literacka
 • Dziecięca Sekcja Plastyczna
 • Zespół Tańca Nowoczesnego NO NAME
 • Strefa Vokalna CK
 • Żeński Zespół Ludowy SIENNICZANKI
 • Zespół Śpiewaczy SŁOWIANKI
 • Zespół Śpiewaczy WRZOS
 • Chór Mieszany ECHO
 • Ćwiczenia sprawnościowe zumba
 • Zespół redakcyjno-wydawniczy

 

       IMPREZY CYKLICZNE

 • Koncert Noworoczny SIENNICKI OPŁATEK
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego RYTM
 • Turniej Szachów o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana
 • Festiwal SIENNICKICH SMAKÓW
 • Festiwal WALENTYNKOWYCH SERC
 • Kiermasze Świąteczne
 • Galeria Twórczości Artystycznej MAESTRO
 • Czasopismo Społeczno-Kulturalne ZIARNO
 • Wydawnictwo BIBLIOTEKA ZIARNA
 • Ogólnopolski Konkurs Poetycki ZIARNO
 • Literacki Konkurs Biblioteczny