Imprezy cykliczne

                         IMPREZY CYKLICZNE

  • Koncert Noworoczny SIENNICKI OPŁATEK
  • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego RYTM
  • Turniej Szachów o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana
  • Festiwal SIENNICKICH SMAKÓW
  • Festiwal WALENTYNKOWYCH SERC
  • Kiermasze Świąteczne
  • Galeria Twórczości Artystycznej MAESTRO
  • Czasopismo Społeczno-Kulturalne ZIARNO
  • Wydawnictwo BIBLIOTEKA ZIARNA
  • Ogólnopolski Konkurs Poetycki ZIARNO  https://kulturasiennica.pl/gok/?page_id=164
  • Literacki Konkurs Biblioteczny
  • Wakacyjna Akademia Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego, 2008-2013

                  WSPÓŁPRACA

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej
Koła Gospodyń Wiejskich gm. Siennica Różana
Jednostki OSP gm. Siennica Różana
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej
Zespół Szkół im. Synów Pułku w Siennicy Różanej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Czasopismo Artystyczne „Nestor” http://www.nestor-krasnystaw.eu/

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie