Publikacje

Wydawnictwa Centrum Kultury w Siennicy Różanej po 2012 r.

 1. Rok 2013 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 34, 35, 36 – patrz: zakładka „ZIARNO”, ISSN 2300-4592;
 2. Irena Zaraza, Andrzej D. Misiura, Dzieje siennickiego teatru, GOK Siennica Różana, ROMAR 2013, ss.92, ISBN 978-83-919352-1-7;
 3. Almanach, Opowieści różanych dzieci, grafika Maria i Sylwia Kiełbasa, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego, w serii BIBLIOTEKA ZIARNA, ROMAR 2014, ss. 24, nakład 400 egz. ISBN 978-83-919352-2-4;
 4. Rok 2014 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 37, 38, ISSN 2300-4592
 5. Rok 2015 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 39, 40, 41, ISSN 2300-4592;
 6. Almanach, Trzy opowiadania, grafika Wiesław Książek, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego, w serii BIBLIOTEKA ZIARNA, nakładem własnym, Siennica Różana 2015, ss. 24, ISBN 978-83-919352-;
 7. Stanisław Chmielewski, Węzeł losu, poezja, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, w serii BIBLIOTEKA ZIARNA 2015, ss.80, ISBN 978-83-919352-6-2;
 8. Michalina Szczupak, Modlitwa duszy, wiersze, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, BIBLIOTEKA ZIARNA 2016, ss. 44, ISBN 978-83-919352-0-0;
 9. Stanisław Chmielewski, Wierszowane wspomnienia, wiersze, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, BIBLIOTEKA ZIARNA 2016, ss.44, ISBN 978-83-919352-9-3;
 10. Felicja Patyra, Srebrną snuję nić, poezja, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, BIBLIOTEKA ZIARNA 2016, ss. 72, ISBN 978-83-919352-5-5;
 11. Andrzej David Misiura, Premiery Teatru Pokoleń, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, 2016, ss. 48, ISBN 978-83-919352-8-6;
 12. Rok 2016 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 42,43, ISSN 2300-4592;
 13. Rok 2017 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 44, ISSN 2300-4592;
 14. Jan Miszczak, Zielone serenady, wiersze, okładka Mariola Niewiadomska, Centrum Kultury – Siennica Różana 2017, ss. 68, nakład 500 egz., ISBN 978-83-949871-0-7
 15. Janina Dobosz, Sen kwitnącej łąki, wiersze, okładka Zbigniew Antoniak, Centrum Kultury – Siennica Różana 2017, ss. 72, nakład 500 egz., ISBN 978-83-949871-1-4

     Wydawnictwa Gminnego Ośrodka Kultury (Centrum Kultury) 1990-2012

1. Rok 2003 – Siennica Różana i okolice. Przewodnik, Zdzisław Kazimierczuk, GOK Siennica Różana 2003, ss. 96, ISBN 83-919352-0-5;

2. Rok 2007 – Krystyna Winiarczyk, Zbieram poezję jak w ogrodzie kwiaty, wyd. GOK Siennica Różana i SMZS, Drukarnia Korzan, Chełm 2007,  ss.70, ISBN 978-83-919352-3-1;

3. Rok 2008 – A piosenka wciąż jak kromka chleba. Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki”, redakcja: Regina Knap i Grażyna Zaworska, GOK Siennica Różana 2008, ss. 44, ISBN 978-83-919352-3-1;

4. Rok 2009 – Tym, które ciągle coś tworzą, aby być sobą. Zespół Śpiewaczy „Słowianki”, redakcja: Lidia Jurkiewicz i Renata Tywoniuk, GOK Siennica Różana 2009, ss. 62, ISBN 978-83-915201-3-0;

5. Rok 2010 – Spotkania ze smakiem. Katalog sprawdzonych dań, potraw i wypieków, koncepcja: Lidia Jurkiewicz, GOK Siennica Różana 2010, ss. 24;

6. Rok 2011 – Bronisława Fastowiec, Zapachniało różą, wiersze, Oficyna Wydawnicza Elipsa, Krasnystaw 2011, ss. 44, ISBN 978-83-924341-3-9.

                                 Wydawnictwa GOK w Siennicy Różanej

                                   z siedzibą w Woli Siennickiej 1980-1990

      (ścigane przez aparat cenzury PRL: Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk)

1. Z ojczystego zagonu, antologia, Biblioteka ZIARNA, Siennica Różana, ss. 36;
2. Krystyna Winiarczyk, Kosz nieboskłonu, wiersze, grafika – Andrzej D. Misiura, Biblioteka ZIARNA, Siennica Różana, ss. 36;
3. Janina Dobosz, Do odległych ramion, wiersze, grafika – Krzysztof Gościak, Biblioteka ZIARNA, Siennica Różana, ss. 36;
4. Feliks Kuś, Grudka ziemi, wiersze, grafika – Zbigniew Manachiewicz, Biblioteka ZIARNA, Siennica Różana, ss. 36;
5. Felicja Patyra, Garstka pyłu, wiersze, grafika – Maria Kiełbasa, Biblioteka ZIARNA, Siennica Różana, ss. 36;
6. Apolonia Proskura, Na tle ciszy, wiersze, grafika – Maria Kiełbasa, Biblioteka ZIARNA, Siennica Różana, ss. 36;
7. Apolonia Proskura, Do Mickiewicza, poemat, Biblioteka ZIARNA, Siennica Różana, ss. 16;
8. Janina Dobosz, Perły mgliste, wiersze, grafika – Andrzej D. Misiura, Mała Oficyna Wydawnicza ELIPSA, ss 40;
9. Lata 1982-1990 – Czasopismo literacko-kulturalne „Ziarno” od nr 1 do nr 33.

 

Wydawnictwa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

1.  ARRKA. Prace uczestników Akademii – Siennica Różana 2009, redakcja: Marek Kusiba i Franciszek Piątkowski, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Drukarnia Akapit s.c. ISBN 978-83-896161-9-7, Siennica Różana-Lublin 2010,    ss.184;

2.  ARRKA. Prace uczestników Akademii – Siennica Różana 2010, redakcja:   Marek Kusiba i Franciszek Piątkowski, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Drukarnia Akapit s.c. ISBN 978-83-896164-2-5, Siennica Różana-Lublin 2011, ss. 233;

3.  ARRKA. Prace uczestników Akademii – Siennica Różana 2011, redakcja:    Marek Kusiba i Franciszek Piątkowski, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Drukarnia Akapit s.c. ISBN 978-83-896162-3-4, Siennica Różana-Lublin 2012, ss. 263;

4.  Agnieszka Góra, Krzyk do nieba, Wakacyjna Akademia Reportażu, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Akapit S.C. Lublin, ISBN 978-83-896164-3-2, Toronto-Siennica Różana 2011, ss. 109;

5. Mariusz Kargul, Niewczesny pogrzeb wierszoroba, redakcja: Monika    Włodarczyk, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, wyd. SKRIPTA  MANENT, Izbica 2011, ISBN 978-83-934338-0-3, ss. 48;

6.  Andrzej Wawryniuk, Gmina Siennica Różana. Powiat krasnostawski, Monografie Wschodniej Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Chełm 2013, ISBN 978-83-936812-0-4, ss.308;

 

        Wydawnictwa Zespołu Szkół C.K.R. w Siennicy Różanej

1.  Monika Nagowska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w   Siennicy Różanej 1964-2014, ROMAR, Siennica Różana 2014, ISBN 978-83-   939272-0-3, ss. 272.

2. Paulina Repeć, „Dogonić marzenia”, wiersze, grafika Dominika Zaj, redakcja Monika Nagowska, wyd. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, 2016, ss. 36.