Publikacje

Wydawnictwa Centrum Kultury w Siennicy Różanej

(od 1975 do 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury)

 1. Z ojczystego zagonu, antologia, Biblioteka ZIARNA, GOK Siennica Różana z s. w Woli Siennickiej 1984, ss. 36;
 2. Krystyna Winiarczyk, Kosz nieboskłonu, wiersze, grafika – Andrzej D. Misiura, Biblioteka ZIARNA, GOK Siennica Różana z s. w Woli Siennickiej 1985 (antydatowany – 1981), ss. 36;
 3. Janina Dobosz, Do odległych ramion, wiersze, grafika – Krzysztof Gościak, Biblioteka ZIARNA, GOK Siennica Różana z s. w Woli Siennickiej 1985 (antydatowany – 1981), 36;
 4. Feliks Kuś, Grudka ziemi,wiersze, grafika – Zbigniew Manachiewicz, Biblioteka ZIARNA, GOK Siennica Różana z s. w Woli Siennickiej 1986 (antydatowany – 1981), ss. 36;
 5. Felicja Patyra, Garstka pyłu, wiersze, grafika – Maria Kiełbasa, Biblioteka ZIARNA, GOK Siennica Różana z s. w Woli Siennickiej 1986 (antydatowany – 1981), ss. 36;
 6. Apolonia Proskura, Na tle ciszy, wiersze, grafika – Maria Kiełbasa, Biblioteka ZIARNA, GOK Siennica Różana z s. w Woli Siennickiej 1987 (antydatowany – 1981), ss. 36;
 7. Apolonia Proskura, Do Mickiewicza, poemat, Biblioteka ZIARNA, GOK Siennica Różana z s. w Woli Siennickiej 1988 (antydatowany – 1983) , ss. 16;
 8. Janina Dobosz, Perły mgliste, wiersze, grafika – Andrzej D. Misiura, Mała Oficyna Wydawnicza ELIPSA, ss 40;
 9. Lata 1982-1990 – Czasopismo literacko-kulturalne, „Ziarno” od nr 1 do 33, (łącznie 34 – dwa omyłkowo sygnowano numerem 18) GOK Siennica Różana z s. w Woli Siennickiej; 
 10. Siennica Różana i okolice. Przewodnik, Zdzisław Kazimierczuk, GOK Siennica Różana 2003, ss. 96, ISBN 83-919352-0-5;
 11. Krystyna Winiarczyk, Zbieram poezję jak w ogrodzie kwiaty, wyd. GOK Siennica Różana i SMZS, Drukarnia Korzan, Chełm 2007,  ss.70, ISBN 978-83-919352-3-1;
 12. A piosenka wciąż jak kromka chleba. Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki”, redakcja: Regina Knap i Grażyna Zaworska, GOK Siennica Różana 2008, ss. 44, ISBN 978-83-919352-3-1;
 13. Tym, które ciągle coś tworzą, aby być sobą. Zespół Śpiewaczy „Słowianki”, redakcja: Lidia Jurkiewicz i Renata Tywoniuk, GOK Siennica Różana 2009, ss. 62, ISBN 978-83-915201-3-0;
 14. Spotkania ze smakiem. Katalog sprawdzonych dań, potraw i wypieków, koncepcja: Lidia Jurkiewicz, GOK Siennica Różana 2010, ss. 24;
 15. Bronisława Fastowiec, Zapachniało różąwiersze, Oficyna Wydawnicza Elipsa, Krasnystaw 2011, ss. 44, ISBN 978-83-924341-3-9;
 16. Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 34 – patrz: zakładka „ZIARNO”, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2013, ss. 60, ISSN 2300-4592;
 17. Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 35 – patrz: zakładka „ZIARNO”, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2013, ss. 68, ISSN 2300-4592;
 18. Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 36 – patrz: zakładka „ZIARNO”, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2013, ss. 72, ISSN 2300-4592;
 19. Irena Zaraza, Andrzej D. Misiura, Dzieje siennickiego teatru, GOK Siennica Różana, ROMAR 2013, ss.92, ISBN 978-83-919352-1-7;
 20. Almanach, Opowieści różanych dzieci, grafika Maria i Sylwia Kiełbasa, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego, w serii BIBLIOTEKA ZIARNA, ROMAR 2014, ss. 24, nakład 400 egz. ISBN 978-83-919352-2-4;
 21. Rok 2014 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 37, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2014, ss. 64, ISSN 2300-4592;
 22. Rok 2014 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 38, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2014, ss. 80, ISSN 2300-4592;
 23. Rok 2015 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 39, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2015, ss. 76, ISSN 2300-4592;
 24. Rok 2015 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 40, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2015, ss. 68, ISSN 2300-4592;
 25. Rok 2015 – Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 41, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2015, ss. 56, ISSN 2300-4592;
 26. Almanach, Trzy opowiadania, grafika Wiesław Książek, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego, w serii BIBLIOTEKA ZIARNA, nakładem własnym, Siennica Różana 2015, ss. 24, ISBN 978-83-919352-;
 27. Stanisław Chmielewski, Węzeł losu, poezja, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, w serii BIBLIOTEKA ZIARNA 2015, ss. 80, ISBN 978-83-919352-6-2;
 28. Michalina Szczupak, Modlitwa duszy, wiersze, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, BIBLIOTEKA ZIARNA 2016, ss. 44, ISBN 978-83-919352-0-0;
 29. Stanisław Chmielewski, Wierszowane wspomnienia, wiersze, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, BIBLIOTEKA ZIARNA 2016, ss. 44, ISBN 978-83-919352-9-3;
 30. Felicja Patyra, Srebrną snuję nić, poezja, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, BIBLIOTEKA ZIARNA 2016, ss. 72, ISBN 978-83-919352-5-5;
 31. Andrzej David Misiura, Premiery Teatru Pokoleń, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, 2016, ss. 48, ISBN 978-83-919352-8-6;
 32. Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 42, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2016, ss. 76, ISSN 2300-4592;
 33. Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 43, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2016, ss. 64, ISSN 2300-4592;
 34. Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 44, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2017 ss. 72, ISSN 2300-4592;
 35. Jan Miszczak, Zielone serenady, wiersze, okładka Mariola Niewiadomska, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, BIBLIOTEKA ZIARNA 2017, ss. 68, nakład 500 egz., ISBN 978-83-949871-0-7;
 36. Janina Dobosz, Sen kwitnącej łąki, wiersze, okładka Zbigniew Antoniak, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, BIBLIOTEKA ZIARNA 2017, ss. 72, nakład 500 egz., ISBN 978-83-949871-1-4;
 37. Apolonia Proskura, Spod brwi strzechy, wiersze, okładka Maria Rutkowska, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, BIBLIOTEKA ZIARNA 2017, ss. 112, nakład 500 egz. ISBN 978-83-949871-2-1;
 38. Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 45, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2018, ss. 68, ISSN 2300-4592;
 39. Andrzej David Misiura, Dzieje Szaraka, opracowanie monograficzne, Koło Łowieckie nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie i Centrum kultury w Siennicy Różanej, Wydawnictwo ROMAR, Krasnystaw 2019, ss.112, ISBN 978-83-949871-3-8;
 40. WAK-ART. Pokłosie Wakacyjnej Akademii Kultury Siennica Różana 2019, pod redakcją Ewy Hadrian i Andrzeja Zdunka, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, ISBN 978-83-949871-4-5, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Siennica Różana – Lublin 2019 ss. 144, ISBN 978-83-7847-613-9;
 41. Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” nr 46/47, Centrum Kultury w Siennicy Różanej 2019, ss. 120, ISSN 2300-4592;

 

     Wydawnictwa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

 1. Prace uczestników Akademii – Siennica Różana 2009redakcja: Marek Kusiba i Franciszek Piątkowski, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Drukarnia Akapit s.c. ISBN 978-83-896161-9-7, Siennica Różana-Lublin 2010, ss.184;
 2. Prace uczestników Akademii – Siennica Różana 2010, redakcja:   Marek Kusiba i Franciszek Piątkowski, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Drukarnia Akapit s.c. ISBN 978-83-896164-2-5, Siennica Różana-Lublin 2011, ss. 233;
 3. Prace uczestników Akademii – Siennica Różana 2011, redakcja:    Marek Kusiba i Franciszek Piątkowski, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Drukarnia Akapit s.c. ISBN 978-83-896162-3-4, Siennica Różana-Lublin 2012, ss. 263;
 4. Agnieszka Góra, Krzyk do nieba, Wakacyjna Akademia Reportażu, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Akapit S.C. Lublin, ISBN 978-83-896164-3-2, Toronto-Siennica Różana 2011, ss. 109;
 5. Mariusz Kargul, Niewczesny pogrzeb wierszoroba, redakcja: Monika    Włodarczyk, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, wyd. SKRIPTA  MANENT, Izbica 2011, ISBN 978-83-934338-0-3, ss. 48;
 6. Andrzej WawryniukGmina Siennica Różana. Powiat krasnostawski, Monografie Wschodniej Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Chełm 2013, ISBN 978-83-936812-0-4, ss.308;

       

Wydawnictwa Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

 1. Monika Nagowska,Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Siennicy Różanej 1964-2014, ROMAR, Siennica Różana 2014, ISBN 978-83-939272-0-3, ss. 272;
 2. Paulina Repeć, „Dogonić marzenia”wiersze, grafika Dominika Zaj, redakcja Monika Nagowska, wyd. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, 2016, ss. 36;
 3. Sylwester Filipczuk, „W mgnieniu oka”, wiersze, ilustracje: Julia Chodor, Agnieszka Dąbska, Paulina Repeć, redakcja Monika Nagowska, wyd. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, 2017, ss. 16;
 4. Aleksandra Rozwałko, „We własnym rytmie”, wiersze, ilustracje: Aleksandra Rozwałko, Julia Chodor, Agnieszka Dąbska, wiersze, redakcja Monika Nagowska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, 2018, ss. 27;