Biblioteka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO
W SIENNICY RÓŻANEJ

Godziny pracy:
8.00-16.00

 

Słowo dyrektora Centrum Kultury na okoliczność nadania imienia Ryszarda Kapuścińskiego Bibliotece Publicznej w Siennicy Różanej 7 lipca 2013 roku

Dzieje bibliotekarstwa są znacznie starsze od rewolucyjnego wynalazku Jana Gutenberga. Sięgają odległej starożytności, o czym zaświadcza największa biblioteka świata w Aleksandrii, która spłonęła w I wieku przed naszą erą. Posiadała wówczas 200 tyś woluminów – rzecz jasna swoim wyglądem nie przypominały one obecnych książek, ale spełniały tą samą rolę. Natomiast zagadnienie powszechnego czytelnictwa to historia znaczenie młodsza, bo sięgająca zaledwie ostatniego stulecia – czasów gdy żegnaliśmy się z analfabetyzmem.

Tradycje czytelnicze w mniejszych miejscowościach są ściśle związane z działalnością szkół i parafii. W archiwach znajdujemy liczne zapisy świadczące o istnieniu takich bibliotek już w XIX wieku. Okazuje się, że na terenie gminy Siennica Różana tuż przed wojną istniało kilka wiejskich bibliotek zawierających od 100 do 200 egz. książek.

Biblioteka Publiczna w Siennicy Różanej powołana została w 1964 roku. Założycielem jej był Władysław Dzik, akordeonista i skrzypek, kierownik kapeli ludowej, a jednocześnie wielki miłośnik książek. W przyszłym roku biblioteka będzie obchodziła swoje 50-lecie. I piękny to wiek, i piękny czas, aby w wigilię tej rocznicy przyjęła imię zacnej, wartościowej i bliskiej osoby – reportażysty Ryszarda Kapuścińskiego.

W Siennicy Różanej dobrze pamiętamy, jak Ryszard Kapuściński nie raz zajeżdżał swoim motocyklem, aby odwiedzić świątynię gminnej książki – czyli tę oto bibliotekę, która oczywiście znajdowała się wówczas w zupełnie innym miejscu. Jak się okazało, późniejszemu patronowi książki wypożyczała wówczas pani Maria Trojczukowa.

Od tamtego czasu systematycznie przybywało księgozbioru, a czytelnicy powoli poznawali mistrza reportażu poprzez jego wyjątkowe dzieła. Ostatnie lata przyniosły zjawisko niezwykłe: mianowicie za sprawą Franciszka Piątkowskiego i Marka Kusiby zaistniała Wakacyjna Akademia Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego, która tego roku rozpoczęła już piątą edycję.

Na temat Ryszarda Kapuścińskiego powiedziano już chyba wszystko, zyskał miano „cesarza reportażu”, człowieka pełnego dobra i mistrza. Urodził się w 1932 roku w Pińsku. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę dziennikarza i bardzo szybko zdobył miano dobrego autora. Zmarł zbyt wcześnie, bo po 75 latach, a mógł jeszcze wiele dobrych rzeczy napisać. Okazał się obok Stanisława Lema autorem najczęściej tłumaczonym na inne języki.

Śledząc losy i wypowiedzi o tym wspaniałym obserwatorze, reporterze, pisarzu, poecie stwierdziłem, że miał w sobie jeszcze inny walor: mianowicie był spowiednikiem zwyczajnych ludzi, a właściwie powiernikiem ich myśli, życia, problemów i trosk, które zwarł na wieki w swoich dziełach, a dzieła te niemalże natychmiast stały się klasyką i jednocześnie rodzajem podręcznika dla setek adeptów trudnej sztuki pisarskiej.

Szanowni Państwo, Biblioteka Publiczna w Siennicy Różanej w ostatnim czasie obdarowana została szeregiem wartościowych tytułów. Złożyły się na nie dary pochodzące ze zbiorów małżonki Ryszarda honorowego rektora Wakacyjnej Akademii Reportażu – dr Alicji Kapuścińskiej, poprzedniego rektora UMCS prof. Andrzeja Dąbrowskiego, a ostatnio 670 woluminów przekazał wierny i pełen poświęcenia siennickiej sprawie i akademii – Franciszek Piątkowski. Za te nieocenione dary składam wyrazy wdzięczności w imieniu moich pracowników, mieszkańców i władz gminy Siennica Różana mając nieustanną nadzieję i przygotowane regały, na podobne gesty kolejnych dobrodziejów.

Szanowni Państwo, zbliża się wielka chwila, gdy imię Ryszarda Kapuścińskiego zostanie za chwilę uroczyście odsłonięte nad Biblioteką Publiczną w Siennicy Różanej. Serdecznie proszę Panią dr Alicję Kapuścińską i przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Nowosada o dopełnienie ceremonii poprzez zerwanie biało-czerwonej wstęgi.

Andrzej Misiura