Kontakt – projekty

Centrum Kultury w Siennicy Różanej

w strukturach CK: Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego

22-304 Siennica Różana 258

tel. 82 575-99-53,   NIP 564-10-19-958,   REGON 110 125 908

e-mail: goksiennica@gmail.com  projekty: kulturasiennica@gmail.com

Konto: 67 8200 1021 2003 2100 0404 0001 B.S. w Siennicy Różanej

Godziny pracy: 8.00-16.00

dyrektor CK: Andrzej Misiura