Kontakt – projekty

Już w maju 2019 roku Centrum Kultury w Siennicy Różanej

rozpoczyna realizację projektu

WAKACYJNA AKADEMIA KULTURY

która odbędzie się w dniach 1-14 lipca 2019 roku

CENTRUM KULTURY w Siennicy Różanej

22-304 Siennica Różana 258

w strukturach CK

Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego

Dane kontaktowe:

tel. 82 575-99-53, NIP 564-10-19-958, REGON 110 125 908

e-mail: goksiennica@gmail.com  projekty: kulturasiennica@gmail.com

Konto: 67 8200 1021 2003 2100 0404 0001 B.S. w Siennicy Różanej

Godziny pracy: 8.00-16.00

p.o. dyrektora CK: Andrzej Misiura

 

     PROJEKTY:

     Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Różanej

     Ogłasza ofertę na druk książki „Dzieje siennickiego teatru”

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej uwzględniając następujące oczekiwania: format B5, objętość 92 str., kolorowe ilustracje, papier kredowy, twarda oprawa, nakład 500 egz. Oferty prosimy przesyłać tradycyjnie, lub drogą mailową na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 22-304 Siennica Różana 258, do dnia 16 lipca 2013 roku.