Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Różanej
zaprasza mieszkańców gminy Siennica Różana
na zajęcia warsztatowe
w ramach projektu
Warsztaty teatralne i promocja sztuki aktorskiej – ze sceny lokalnej na scenę teatralną

Rekrutację prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Różanej w godz. 10.00-14.00. Zgłoszenia są także przyjmowane pod telefonem 82 575 99 53 do 31 grudnia 2012 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt ” Warsztaty teatralne i promocja sztuki aktorskiej – ze sceny lokalnej na scenę teatralną” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013