Opublikowano w: Wydarzenia, 16-07-2013

W

itamy ponownie na stronie Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Po długiej awarii mamy możliwość wznowić  działalność, tym razem już z własnego adresu https://kulturasiennica.pl/  Udało się uratować większość archiwalnych wpisów. Pozostał m.in. dawny układ strony z czerwoną winietą naszego czasopisma „Ziarno” pełniącą rolę zakładki, pod którą można przeglądać archiwalne numery. Zapraszamy.

10 października 2019 roku odbył się IV Festiwal Siennickich Smaków. Gospodarzami tegorocznej edycji było Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Siennickiej. Do kulinarnej rywalizacji przystąpiły wszystkie trzynaście Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Siennica Różana oraz reprezentacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Na wstępie gości powitała Alicja Dubaj przewodnicząca KGW w Woli Siennickiej po czym dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej Andrzej Misiura zapoznał zebranych ze szczegółami konkursu powołując komisję sędziowską. Konkurs rozpatrywany był w trzech kategoriach przez jury w skład którego weszły: Monika Dobrzyńska, Monika Brzyszko, Feliksa Głowacka, Czuba Agnieszka i Aneta Kister-Kiełb. W kategorii „Królowa Kasza” pierwsze miejsce zajęło KGW Lawenda z Siennicy Królewskiej Dużej, dwa drugie miejsca: KGW Boruń i KGW Stójło, a dwa trzecie miejsca KGW Wola Siennicka i KGW Maciejów.  W kategorii Wypieki drożdżowe pierwsze miejsce przypadło dla Zespołu Szkół CKR, dwa drugie dla KGW Siennica Różana i KGW Żdżanne, a dwa trzecie miejsca dla KGW Baraki i KGW Kozieniec. W kategorii Zdrowotna nalewka przyznano dwie pierwsze miejsca, które otrzymały koła z Zagrody i Siennicy Królewskiej Małej i dwa drugie koła z Baraków i Kozieńca. Nagrody ufundowali i wręczyli: Senator RP prof. Józef Zając, Poseł RP Lucjan Cichosz oraz Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie reprezentowany przez prezesa Radosława Chmielewskiego i dyrektor Monikę Dobrzyńską. Festiwalowym zmaganiom towarzyszyły wstępy młodzieży Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej, solistki Strefy Wokalnej CK w Siennicy Różanej: Anna Żebrowska, Patrycja Żebrowska, Gabrysia Dubaj i Natalia Kostek. W części artystycznej zaprezentował się również Zespół Śpiewaczy „Słowianki” z Baraków oraz Chór Mieszany z Woli Siennickiej pod kierownictwem Janusza Pawlichy.

Czas bardzo szybko upłynął podczas ożywionej dyskusji i degustacji wyśmienitych potraw przygotowanych przez gospodarzy i uczestniczek Festiwalu Siennickich Smaków.  

Opublikowano w: Wydarzenia, 12-09-2019

Szanowni mieszkańcy i sympatycy gminy Siennica Różana!

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższej listy, ponieważ jest niepełna i zawiera niejasności. Prosimy o uwagi i dostarczanie, w miarę możliwości np. kserokopii dokumentów albo wiarygodnych informacji.

Kontakt: Centrum Kultury lub Urząd Gminy w Siennicy Różanej.

LISTA POLEGŁYCH I ZAMORDOWANYCH

Lista osób poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej z terenu oraz na terenie gminy Siennica Różana sporządzona na podstawie wykazu, członka ruchu oporu Jana Choduna. Uzupełniona na podstawie monografii „Gmina Siennica Różana…”  Andrzeja Wawryniuka, pracy magisterskiej Alicji Łuczkiewicz, wiedzy Władysława Sobieszczuka oraz innych mieszkańców gminy.

Polegli w czasie działań wojennych w 1939-1944 roku.

 1. Chodun Józef s. Jana, Siennica Duża, zginął na morzu na ORP w 1944 r. (1939 r.) – przeżył?
 2. Chodun Wacław s. Jana, Siennica Duża, zginął 7.09.1939 r. Pabianice
 3. Ciechan Michał, Siennica Różana, zginał na froncie w 1944 r.
 4. Kamiński Jan, Siennica Różana, zginął na froncie w 1939 r.
 5. Kargul Aleksander ps. „Kordian” dw. plut., Maciejów, zginął w walce z Niemcami 20.07.1944 r.
 6. Kot Franciszek, Siennica Duża, zginął na froncie w 1939 r.
 7. Książek Stanisław, Wola Siennicka, zginął w 1944 w Niemczech
 8. Łukowiec Jan, lat 23, Boruń, zginał na froncie w 1939 r. 
 9. Mielniczuk Władysław, Żdżanne, zginął na froncie w 1944 r.
 10. Mochniej Piotr, Wola Siennica, zginął na froncie zachodnim w 1942 r.
 11. Popik Wacław, Żdżanne, zginął na Psim Polu ?
 12. Tadeusz Rybczyński, Wola Siennicka, pilot Dywizjonu Myśliwskiego 308 RAF, zginął w 1945 r., pochowany na Cm. Wojskowym Brookwood w Wielkiej Brytanii,
 13. Stefańczyk Stanisław, Siennica Duża, zmarł na skutek odniesionych ran w 1939 r.

Rozstrzelani przez Niemców i pomordowani w obozach koncentracyjnych.

 1. Antoniak Jan, ur. 1904 r., Siennica Mała, rozstrzelany w Siennicy Małej 16.04.1942r.
 2. Antoniak Józef, Siennica Mała, zginął w Majdanku
 3. Banach Franciszek, Siennica D. rozstrzelany 20.09.1939 r. w Barakach
 4. Baran Marian, Siennica Duża, żołnierz BCh ranny w Stójle, zmarł w więzieniu w Chełmie 1944 r.
 5. Bereza NN, wieś lub kolonia Góry k/Krasnegostawu, lub Tarnogóra rozstrzelany ?  1939.
 6. Boczanówna NN, Siennica Różana, rozstrzelana w 1943 r.
 7. Bojarski Stanisław, Baraki? 20.09.1939 r., zastrzelony w Barakach
 8. Ciechan Aniela ż. Władysława, Siennica Różana rozstrzelana 1942 r.
 9. Ciechan Władysław s. Jana, 1908, Siennica Duża, rozstrzelany w 1940 r., 1.05.1942 r. lub w czerwcu w Sien. R.
 10. Ciechan Jan z Czarnoziemi, rozstrzelany 12.XI.1942 r. lat przeszło 50
 11. Ciechan Józefa ż. Władysława, Siennica Różana, rozstrzelana 24.10.1942 r. w Siennicy Róż.
 12. Cybulska Katarzyna, Zagroda, rozstrzelana 24.10.1942 r. 1943 r. w Siennicy Różanej
 13. Chodun Kazimierz, s. Antoniego, Siennica Duża, rozstrzelany 24.10.1942 r. (26.07.1942?) Sien. R.
 14. Chojnacki Edmund s. Stanisława, ur. 1921 r., Zagroda, zginął w obozie w Dębicy w 1941 r.
 15. Czwórnóg Maria, ur. 1904, Stójło, rozstrzelana w 1942 r. w Stójle, dom podpalony
 16. Czwórnóg (Wyroślak) Marysia 2 l., Stójło, rozstrzelana  w 1942 r. w Stójle, dom podpalony
 17. Czwórnóg Tomasz ur. 1901, Stójło, rozstrzelany w 1942 r., dom podpalony
 18. Czwórnóg Irena, lat 9, Stójło, rozstrzelana w 1942 r. w Stójle
 19. Ćwikła Franciszek, 1906, Żdżanne, rozstrzelany w Żdżannem 22.06.1942
 20. Derkacz Stanisław, zamordowany w Borku koło Krasnegostawu, ok. 12.11.1942 r.
 21. Derewicka Zofia, Zagroda, rozstrzelana  w 1942 r. w Siennicy Różanej
 22. Derewicka Maria, Zagroda, rozstrzelany w 1942 r. w Siennicy Różanej
 23. Dobrzański Kazimierz, ur.1910 r., Zagroda, rozstrzelany w Koluszkach koło Łodzi
 24. Drygiel Rozalia, Zagroda, zginęła  w obozie w Niemczech
 25. Dubaj Stanisław s. Wojciecha, Wola Siennicka, zginął w obozie na Majdanku
 26. Dudziak Dymitr, 1908, Wierzchowiny, rozstrzelany 19.08.1943 r. 15.08.1943 r. w W-winach
 27. Dzik Józef, Siennica Różana, zginął w 1942 r. Dębicy
 28. Furmaga Józef, ur. 1893 r. (1987), rozstrzelany, Maciejów, + czerwiec 1944 r.
 29. ks. Galewski Stanisław, Siennica Różana, rozstrzelany na plebanii 13.07. w 1942 r.
 30. Głowacki Jan, Zagroda, zginął w obozie w Niemczech
 31. Gułaś Józef, l.16, Rudka, rozstrzelany w Barakach 20.09.1939 r.
 32. Hamerla Jan, ur. 1893 r. (1894?), rozstrzelany, Maciejów, + lipiec 1944 r
 33. Haratym Czesław mąż Janiny, l. 22, rozstrzelano w Stójle 5.XI.1942 r.
 34. Haratym Janina z Morawieckich, l. 22, rozstrzelano w Stójle 5.XI.1942 r
 35. Haratym Krystyna, c. Janiny i Czesława, l. 3, rozstrzelano w Stójle 5.XI.1942 r.
 36. Humin Aniela c. Józefa, ur. 1902, Siennica Duża, rozstrzelana 12.08.1942 r. w Siennicy Dużej
 37. Humin Aniela ż. Władysława, Siennica Duża, rozstrzelana w 1944 r. w lesie Lipina
 38. Humin Władysław s. Józefa, Siennica Duża, rozstrzelany w 1944 r. w lesie Lipina
 39. Humin Władysław s. Tomasza, Siennica Różana, rozstrzelany 19.05.1942 r. w Siennicy Róż.
 40. Humin Bronisława ż. Władysława, Siennica Różana, rozstrzelana 19.06.w 1942 r. w Sien. Róż.
 41. Humin Rozalia ż. Stanisława, Siennica Różana, rozstrzelana 19.06.1942 r. w Siennicy Róż.
 42. Humin Józef s. Tomasza, Siennica Różana, zginął w 1942 r. w Dębicy
 43. Iżak Józef, Siennica Mała, rozstrzelany w 1942 r. w Siennica Różana – Baranówka
 44. Iżak Zofia ż. Józefa, Siennica Mała, rozstrzelana w 1942 r. w Siennicy Różanej
 45. Jakubiak Wincenty, Baraki? 20.09.1939 r., zastrzelony w Barakach
 46. Jakubiec Franciszek, Siennica Nadolna, rozstrzelany 20.09.1939 r w Barakach
 47. Jakubiec Michał, Baraki, zginął w 1942 r. w obozie w Dębicy
 48. Jakubiec Stanisław, Baraki? 20.09.1939 r., zastrzelony w Barakach
 49. Jaworski Jan, ur. 1912 r., Zagroda, + 12.08.1942 r. rozstrzelany 25.08.1942 ?
 50. Jędruszczak Mieczysław, ppor. WP, Siennica Różana, zginął w Starobielsku
 51. Kargul Jan, Wola Siennicka, zginał w obozie w Dębicy 1942 r.
 52. Kałużny Jan, Wierzchowiny, ur. 1901, rozstrzelany w 3.07,1943 w Wierzchowinach
 53. Kloc Kazimierz, Siennica Mała, zginął 20.09.1939 r. w Siennicy Róż?
 54. Kociowski Andrzej, Siennica Różana, rozstrzelany w 1943 r.
 55. Konfeld Dyna, 1943,
 56. Konfeld Szmul, 1943,
 57. Komar Stanisław s. Edwarda, (1921 r.), Żdżanne, zginął w 1942 r. w obozie w Dębicy
 58. Kostrzanowska Maria, ur. 1901 r., Stójło, rozstrzelana w 1942 r. w Stójle
 59. Kostrzanowski Michał, s. Marii, ur. 1927r., Stójło, rozstrzelany w 1942 w Stójle, l.15
 60. Kostrzanowski Stanisław, s. Marii, ur. 1919 r, Stójło, zginął w płonącym domu, l 23
 61. Kot Stanisław, Baraki? 20.09.1939 r., zastrzelony w Barakach
 62. Kowalski Tomasz z Baraków zginął w obozie w Dębicy (20.09.1939?)
 63. Kozioł Ignacy z Zagrody, 1906, rozstrzelany w Zagrodzie 25.08.1942
 64. Kozioł Antoni z Zagrody, 1913, rozstrzelany w 1942 r. w Zagrodzie
 65. Kozioł Jan czy M ???, ur. 1910 r., rozstrzelany Zagroda, + 12.08. 1942 r.
 66. Kozioł Maria, ur. 1910 r. Zagroda, rozstrzelany, 1942 r.,
 67. Kozłowski Andrzej, 1898 r, z Siennicy Różanej rozstrzelany 7.05.1942 r. w 1941 r. w Siennicy Różanej
 68. Kozyra Jan, ur. 1892 r, rozstrzelany, Maciejów, + IX 1943 r.
 69. Krawiec Franciszek z Siennicy Różanej, zginął w 1942 r. na Majdanku
 70. Krawiec Wiera z Zagrody rozstrzelana w 1942 r. Siennicy Różanej
 71. Kubina Wiktoria  ze Stójła, rozstrzelana w 1942 r. w Stójle
 72. Kubina Mieczysław, ur. 1921 r. z Zagrody, zginął w Dębicy
 73. Kuchnowska Zofia, Siennica Różana,rozstrzelana w 1943 r.
 74. Kurzajak Lucjan z Kozieńca zginął w Dębicy
 75. Kuś Franciszek z Woli Siennickiej, zginął w Dębicy
 76. Litwin Antoni, 1910, z Zagrody rozstrzelany Zagroda, rozstrzelany 25.08.1942 w Siennicy Różanej
 77. Łoza Stanisław ze Żdżannego, rozstrzelany w 1942 r. w Żdżannem
 78. Łoza Teofila, żona i dzieci Stanisława, rozstrzelani w 1942 w Żdżannem 
 79. Łoza Danuta, lat 10, rozstrzelana w 1942 w Żdżannem
 80. Łoza Ryszarda, lat 8, rozstrzelana w 1942 w Żdżannem
 81. Łoza Zofia lat 6, rozstrzelana w 1942 w Żdżannem
 82. Marczuk Aksenty, Wierzchowiny, rozstrzelany 3.07.1943 r. w Wierzchowinach
 83. Margol Stefan, lat 20, Siennica Różana, rozstrzelany w 1942 Siennicy Różanej
 84. Mazur Aniela z Rudki, lat. 19, rozstrzelana w 1942 r.
 85. Mielnicki Franciszek, Baraki? 20.09.1939 r., zastrzelony w Barakach
 86. Mielniczuk Dymitr, Wierzchowiny, + 1942 r.
 87. Mironiuk Afanazy, Wierzchowiny, zginął w 1943 r. na Majdanku
 88. Miszczak Stanisław, Siennica Różana, rozstrzelany w 1944 r. 1943, w Siennicy Różanej
 89. Mochniej Kazimierz, Wola Siennicka, zginął w 1942 r. w Dębicy
 90. Mochniej Antoni, 1905 r., Maciejów, rozstrzelany w Rakołupach, 20.o7.1944 r.
 91. Morawiecka Karolina, l. 47, rozstrzelana w Stójle 5.XI.1942 r.
 92. Morawiecki Tadeusz, s. Karoliny, l. 20, rozstrzelany w Stójle 5.XI.1942 r
 93. Morawiecka Janina z d. Frańczak, ż. Tadeusza l. 20, rozstrzelana w Stójle 5.XI.1942
 94. Morawiecka – dziecko, imię NN, m. 3, rozstrzelane w Stójle 5.XI.1942 r.
 95. Morawiecki Edward s. Karoliny, l.17, rozstrzelany w Stójle 5.XI.1942 r., dom spalony 6.XI.)
 96. Mróz Franciszek, Siennica Różana, zginął w 1944 r. na Majdanku
 97. Mróz Jan, Siennica Różana, zginął w 1941 r. na froncie Wschodnim
 98. Mróz Wiktoria ur. 1897r ze Stójła, rozstrzelana w 1943 r. w Stójle
 99. Mróz Tekla, Stójło, rozstrzelana 4.11.1942 r. w Stójle
 100. Muda Józef, Maciejów, żołnierzAK zginął w walce z Niemcami w 1944r
 101. Nowicki Władysław, Siennica Różana, zginął w 1944 r. na Majdanku
 102. Ogrodniczuk Grzegorz, 1908, Żdżanne, rozstrzelany w Żdżannem, 1941r. , 22.06.1942
 103. Oleszczuk Jan, 1914, Żdżanne, zginął w obozie w Niemczech, 1944 r.
 104. Orłowski Stanisław, 1904, Żdżanne, rozstrzelany w Żdżannym, 1941r., 22.06.1942
 105. Orzechowski Józef, 1903, 1918, Siennica Mała, rozstrzelany 16.04.1942 r. w Siennicy Małej
 106. Orzechowski Władysław, Siennica Mała, zginął w Oświęcimiu ?
 107. Palczewski Bronisław, ur. 1910, 1913 r.? Zagroda, + 12.08.1942 r. rozstrzelany 25.08.1942?
 108. Palonka Józef, 1896 r., rozstrzelany w Siennicy K.M., 13.10.1943 r. ???
 109. Palonka Piotr, 1896, Siennica Mała, poseł na Sejm RP rozstrzelany w SM, 3.10.1942 r.
 110. Pacholczuk Władysław, Zagroda, rozstrzelany  w 1943 r.- 42? Zagroda
 111. Pacholczuk Antoni, 1910, Zagroda, rozstrzelany w 1943 r.? w Zagrodzie, 25.08.1942 r.,
 112. Palczewski Bronisław, 1903 r., rozstrzelany w Zagrodzie 25.08.1942 r.
 113. Piekaruś Jan, ur. 1894 r., Stójło, rozstrzelany w 1943 r. w Stójle
 114. Płachecki Czesław, l. 20, Baraki, zginął w obozie w Dębicy w 1943
 115. Piotr Płachecki, Baraki 20.09.1939 r., zastrzelony w Barakach
 116. Pochańczuk Antoni, 1910, Zagroda, rozstrzelany 25.08.1942
 117. Proskura Józef, Siennica Różana, rozstrzelany w 1943 r. na Majdanku
 118. Proskura Kazimierz, ur. 1916, Siennica Duża, rozstrzelany w 1942 r. w Siennicy Różanej
 119. Proskura Michał, Kozieniec, zginął na Majdanku, 1942 r.,
 120. Proskura Tomasz, l.48, Stojło, rozstrzelany w 1942 r. w Borku/Krasnystaw
 121. Siejko Wojciech, rozstrzelany, Maciejów, + VIII 1942 r.
 122. Skoczyński Józef, ur. 1901 r., rozstrzelany, Zagroda, + 12.08.1942 r. 25.08.1942 r. ?
 123. Sobieszczuk Jan, ppor. WP, ur. 28.06.1906 r., Siennica K. Mała, + 1940 r. w Starobielsku
 124. Soczyńska Bronisława, Siennica Różana, rozstrzelana 24.10.1942 r. w Siennicy Róż.
 125. Stefańczyk Jan, ur. 16.06.1910 r. w Sien. K. Małej, +1940 ? w Katyniu?
 126. Stelmach Jan, 1894, 1914,? Żdżanne, rozstrzelany w Żdżannem, 22.06.1942 r.  w 1941 r.?
 127. Stelmach Łukasz, Żdżanne, zginął w 1942 r. w obozie w Niemczech
 128. Suseł Józef z Bańkowszczyzny, rozstrzelany 12.XI. 1942 r. lat ok. 50
 129. Suseł Tadeusz, Stójło, zginął w Oświęcimiu
 130. Szada (Szady?) Jan, ur. 1919, Maciejów, + czerwiec 1943 r.
 131. Szaron Stanisław, Baraki, zginął w 1942 r. w obozie Dębicy
 132. Szmul XX, żyd, zastrzelony, Maciejów, luty 1943 r.
 133. Szuryga NN, Małochwiej, rozstrzelana w 1942 r. w Siennicy Różanej
 134. Ślipecki Franciszek, 1911 r., Siennica Mała, rozstrzelany 16.04.1942 r. w Siennica K. Mała
 135. Terebus Piotr (brat ks. Józefa Terebusa) Siennica R., w 1942 r. zastrzelony przez esesmanów
 136. Tokarz Marcin, 1908, Wola Siennicka, rozstrzelany wrzesień 1942 r. w Woli Siennickiej
 137. Tokarz Władysław, Wola Siennicka, rozstrzelany w 1942 r. w Woli Sien
 138. Tryksza Władysław s. Jana, Siennica Mała, zginął 20.09.1939 r. w Woli Siennickiej
 139. Tywoniuk Jan, Zagroda, zginął w obozie zagłady w Niemczech
 140. Tywoniuk Piotr, Żdżanne, zmarł w 1942 r. w więzieniu w Chełmie
 141. Waligóra Józef, 1908, Siennica Mała, rozstrzelany 16.06.w 1942 r. w Siennicy Małej
 142. Watson Tomasz, Boruń, por., d-ca rejonu ZWZ I AK, zginął  w 1943 r. w Oświęcimiu
 143. Jan Wepa, 1913, Zagroda, rozstrzelany 25.08.1942
 144. Wierzchoś Emilia, Żdżanne, rozstrzelana w Żdżannem w 1943 r.
 145. Wierzchoś Wacław, 1911 r., Wierzchowiny, rozstrzelany 3.07.1943 r., 1944? Wierzchowinach
 146. Wepa Jan, 1913 r. Zagroda, rozstrzelany 25.08.1942 r. w Zagrodzie
 147. Wierzchoś Józef, 1910, Siennica Różana, zginął w 1944 r. na Majdanku
 148. Wierzchoś Michał, Żdżanne, zginął w 1943 r. w obozie w Dębicy
 149. Wierzchoś Jan, Zagroda, zginął w 1943 r. w obozie w Dębicy
 150. Wilk Sergiej, Wierzchowiny, rozstrzelany + 1942 r.
 151. Wolski Józef, 1910, Siennica Duża, rozstrzelany 12.08.1942 r. w Siennicy Dużej
 152. Zadrąg Stanisław, Baraki, wójt gm. Siennica Różana, rozstrzelany 20.09.1939 r. Baraki
 153. Zając Kazimierz, Siennica Różana, rozstrzelany w 1942 r. w Siennicy D
 154. Zakrzewski Antoni, ur. 1897 r., Siennica Duża, rozstrzelany 12.08.1942 r w Siennicy D
 155. Zakrzewska Katarzyna, ur. 1892, Siennica Duża, rozstrzelana 12.08.1942 r. w Siennicy Dużej
 156. Żebrowski Stanisław, Siennica Mała, rozstrzelany w Siennicy Małej, 16.04.1942 r.

Siennica Różana

 • W kilku egzekucjach zabito około 120 osób, a wśród nich Polaków.
 • W sierpniu 1942 r. 10 osób Niemcy wysłali do obozów w Dębicy, Oświęcimiu, Majdanku.
 • Obóz przeżył Józef Golec.

Stójło

 • 1942 r. Za pomoc jeńcom sowieckim i partyzantom rozstrzelano rodziny: Czwórnogów, Morawieckich i Kostrzanowskich ze Stójła.

Wierzchowiny

 • 1942 r. – W Wierzchowinach Niemcy rozstrzelali ok. 20 Polaków oraz rodzinę Zaprawów z Depułtycz, 1942.
 1. 24.06.1943 rozstrzelano Żyda i Polaka.
 2. Zaprawa NN. cała rodzina z Depułtycz, rozstrzelana w Wierzchowinach, +1942 r.

Zagroda

W lipcu 1942 r. Niemcy rozstrzelali 17 Żydów: Ustalone nazwiska: Srul Blat, Abram Frank, Motyl Frank, Jankiel Edelman, Sprync Fedelman, Srul Fedelman, Wikra Montelmach.

Żdżanne

 • Wg relacji Wiesławy Popik – Rodzina o nazwisku: Dodor – rozstrzelano 3 osoby
 • Wg. relacji prof. Edwarda Wierzchosia m.in.:

– Franciszek Litwin, legionista – Zagroda, +1920 pod Lwowem i tam pochowany.

– Szczypiński Stefan, żołnierz II Armii WP, ur. Na Wołyniu, zamieszkały na Zwierzyńcu, poległ w walce z UP w Bieszczadach w 1947 r. (pochowany – Baligród?)

Opublikowano w: Wydarzenia, 11-09-2019

Dożynki w Rudce

8 września odbyły się sołeckie Dożynki w Rudce w gm. Siennica Różana, które przybrały charakter dożynek gminnych. Partnerami organizatorów był Urząd Gminy i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

W zorganizowane święta aktywnie zaangażowała się zarówno młodzież jak i dorośli mieszkańcy tej niewielkiej wsi. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało piękny wieniec, dekoracje i poczęstunek. Przewodnicząca KGW, sołtys i radny nie szczędzili również swojego wysiłku.

Starostami dożynek zostali Jolanta i Jan Żebrowcy z Rudki, natomiast w roli gospodarzy wystąpili: Monika Kuźmicka – przewodnicząca KGW oraz sołtys Stanisław Brzyszko. Mszę świętą przy kapliczce św. Jana Nepomucena celebrował dziekan dekanatu Krasnystaw ks. Jarosław Wójcik.

Strojny korowód sprzed miejsca celebry skierował się na plac przed świetlicą. Młodzież obtańczyła wieniec pod okiem Krystyny Kobylańskiej natomiast oprawę wokalną wykonał chór mieszkańców. Na zakończenie widowiska wspólnie odtańczono walca.

Wśród witanych gości byli obecni: Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, wicestarosta Marek Nowosadzki, wójt Leszek Proskura, Nadia Żuk, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu miasta Poromiv na Ukrainie, dyrektor BS w Siennicy Różanej Monika Dobrzyńska, prezes RSP Zagroda Adam Bojarski, kierownik posterunku Sławomir Cypriański, sekretarz Urzędu Gminy Dariusz Turzyniecki, dyrektor CK Andrzej Misiura i radni gminy Siennica Różana. Podziękowania za sponsoring otrzymało także Nadleśnictwo Krasnystaw, BS w Krasnymstawie, Piekarnia „Małgoś w Siennicy Różanej, RSP w Zagrodzie i OSM w Krasnymstawie.

Ciepłe słowa uznania wygłosiła poseł Teresa Hałas, przedstawiciel delegacji ukraińskiej, wicestarosta, radny Andrzej Korkosz, natomiast wójt Leszek Proskura złożył podziękowania oraz wręczył wyróżniającym się mieszkańcom Rudki upominki.

W części artystycznej wystąpiła Kapela Ludowa „Siennica”, Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego, solistki ludowe z Ukrainy oraz młodziutkie solistki Strefy Wokalnej CK Anna i Patrycja Żebrowskie. Występy zakończyła zabawa przy zespole „Fajny Band”. Organizatorzy zadbali również o gorący posiłek dla wszystkich uczestników. A dla miłośników wspólnej zabawy i biesiadowania wydrukowali specjalne śpiewniki.

Opublikowano w: Wydarzenia, 11-08-2019

Kapela Ludowa „Siennica” działająca przy Centrum Kultury w Siennicy Różanej wraca z kolejnym sukcesem. 10 sierpnia zdobyła zaszczytny tytuł „Laureata z przytupem” podczas IV Festiwalu Tradycji Ludowych „U zbiegu rzek” w Stężycy obok Ryk. Rywalizowali z zespołami z Lubelszczyzny, Małopolski, Łódzkiego i Mazowieckiego.

Opublikowano w: Wydarzenia, 10-08-2019

Od 6 sierpnia w pracowni plastycznej Centrum Kultury w Siennicy Różanej, trwały warsztaty wyplatania „Łapaczy snów”. 15 osobowa grupa poradziła sobie rewelacyjnie z tą niełatwą sztuką. 😊 Oto ukończone prace i ich dumni twórcy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach.

PS

W przyszłym tygodniu zapraszamy na kolejne warsztaty, których celem będzie wykonywanie wesołych i smiesznych zwierzaków.   

Opublikowano w: Wydarzenia, 10-08-2019

Po zakończeniu zajęć Wakacyjnej Akademii Kultury, pracownia plastyczna Centrum Kultury w Siennicy Różanej rozpoczęła cykl warsztatów artystycznych. Efekty pracy staramy się na bieżąco przedstawiać w kolejnych niusach. Tydzień na przełomie lipca i sierpnia upłynął na wykonywaniu kolorowych zajączków z masy szpachlowej. Ładne?

Opublikowano w: Wydarzenia, 10-08-2019

Wspólna kolacja oraz dyskoteka z zaproszeniem na kolejne imprezy do Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Opublikowano w: Wydarzenia, 10-08-2019


Podczas Nocy z Kulturą nie zabrakło aktywności ruchowej i wspólnego oglądania filmu pt. „Piotruś królik”.

Opublikowano w: Wydarzenia, 10-08-2019

Podczas Nocy z Kulturą rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kapuścińskiego, działającą przy Centrum Kultury w Siennicy Różanej, pt. „Okładka mojej ulubionej książki”. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.