Kalendarz

Luty

02

kalendarz

luty 2024
PWŚCPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kultury w Siennicy Różanej ma w swoich planach na przyszły rok usprawnienie dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  2020.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony:  2020.01.01 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa nie spełnia wszystkich wymogów wynikających z ustawy z 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze względu na ograniczone środki finansowe dostosowanie strony planowane jest w przyszłym roku.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Deklarację Dostępności sporządzono 2020.09.21 na podstawie samooceny.. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab– przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • ShiftTab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUpprzewinięcie strony w górę
 • PgDn– przewinięcie strony w dół
 • Ctrl„+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl„-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl„0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home– przejście na górę strony
 • End– przejście na dół strony0

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Dane kontaktowe:

Centrum Kultury w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana 258, tel. 82 575 99 53, e-mail: kulturasiennica@gmail.com

Przy problemach z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny z osobą do tego wyznaczoną – panem Andrzejem Misiurą lub pracownikiem dyżurnym telefonując na numer 82 575 99 53 lub mailując na adres: kulturasiennica@gmail.com  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Siennicy Różanej zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie powiadomi kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe nasza instytucja może zaproponować alternatywny sposób dostępu do wskazanej informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, zainteresowany może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek, w którym znajduje się Centrum Kultury w Siennicy Różanej znajduje się pod adresem, 22-304 Siennica Różana 258.
 2. Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości w sąsiedztwie szkoły, posterunku policji, ośrodka zdrowia, apteki i poczty.
 3. W tym samym budynku znajduje się Bank Spółdzielczy oraz sklep.
 4. Do siedziby Centrum Kultury można dojechać samodzielnie.
 5. Przed budynkiem znajduje się obszerny parking dla samochodów osobowych i nie ma wydzielonych miejsc do parkowania pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne.
 6. Do budynku prowadzi zadaszony podjazd dla wózków inwalidzkich zabezpieczony barierkami.
 7. Wejście do Centrum Kultury nie jest zabezpieczone bramkami.
 8. Drzwi wejściowe do obiektu Centrum Kultury są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 9. Na parterze znajduje się pracownia plastyczna, muzyczna, biblioteka oraz pomieszczenia administracyjne. Na pierwszym piętrze znajduje się sala taneczno-widowiskowa.
 10. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 82 575 99 53 lub mailowym kulturasiennica@gmail.com
 11. Do poszczególnych pracowni, biblioteki i pozostałych pomieszczeń na parterze można wjechać na wózku.
 12. Korytarz na parterze ma szerokość 2 m, co umożliwia wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 13. W budynku nie ma windy, pochylni, platformy, co uniemożliwia dotarcie na piętro.
 14. Wypożyczalnia nie posiada książek w dużą czcionką ani CZYTAKÓW do odtwarzania mówionych książek cyfrowych.
 15. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 16. Toaleta  znajduje się na parterze ale nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 17. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 18. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 19. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Centrum Kultury w Siennicy Różanej zamierza do końca 2021 roku dostosować stronę internetową do wymagań prawnych.

Aplikacje mobilne

Centrum Kultury nie udostępnia aplikacji mobilnej.